Afdrukken

11 punten Lokeren

VEILIGHEID:  De overheid heeft de plicht om het recht op veiligheid van iedere burger te garanderen. in Lokeren voelen vooral de inbrekers, drugdealers, overvallers en gangsters zich veilig, terwijl het de bejaarden, alleenstaande vrouwen, gezinnen met kinderen-kortom, de eerlijke Lokeraars zijn die zich onveilig voelen.
Een doorgedreven zerotolerantiebeleid  moet de criminelen lik op stuk geven.

ONDERWIJS: De afgelopen jaren is de toestroom van allochtone jongeren in het Lokerse onderwijs nog toegenomen. Tevens werd het nieuwe elektronische aanmeldingssysteem ingevoerd. Deze maatregel betekende het einde van de vrije schoolkeuze. Voor het VB is de vrije schoolkeuze van uitermate groot belang. Ouders moeten zelf kunnen beslissen waar hun kinderen naar school gaan, niet de overheid.

FINANCIEEL GEZONDE STAD: Daar waar de reserves van de stad opgebruikt zijn aan prestige-projecten willen wij een zuinig beleid om tot een schuldenvrije stad te komen.

LEEFBAARHEID: Veel mensen voelen zich niet meer thuis in hun eigen wijk. Vandalisme, graffiti, sluikstorten en andere vormen van overlast tasten de kwaliteit van het leven aan. Tegen asociaal gedrag van zogenaamde hangjongeren wordt nauwelijks opgetreden. Het VB wil de leefbaarheid van onze stad meer dan ooit op de politieke agenda plaatsen.

INTEGRATIE: Het onophoudelijke knuffelen en pamperen van allochtonen is één van de belangrijkste redenen voor de mislukking van het integratiebeleid. Alles mag, niets moet.  Cijfers over criminaliteit worden geminimaliseerd of ontkend. Het VB pleit voor persoonlijke verantwoordelijkheid, men moet zich aanpassen of...

ARMOEDE: Armoede bestaat ook bij ons. Met de uit de pan swingende energie-en voedselprijzen is het voor steeds meer gezinnen elke maand weer krabben om de eindjes aan elkaar te knopen en de rekeningen te betalen. Wraakroepend is het feit dat de 'nieuwkomers' die nooit enige bijdrage hebben geleverd, meteen kunnen aankloppen bij het OCMW.

SENIORENBELEID: Deze steeds groeiende groep verdient onze bijzondere aandacht. Wij willen werk maken van meer serviceflats, waarvan er volgens het aan Lokeren toegewezen contingent nog 117 mogen worden bijgebouwd. Ook een centrum voor dagverzorging en een dienstencentrum zijn gewenst, alsook hulp voor wie thuis wenst te blijven wonen.

DRUGS: Er wordt een te laks beleid gevoerd ten opzichte van drugs. Druggebruik moet opnieuw in het strafrecht komen en er moet meer aan preventie gedaan worden. Drugdealers moeten harder worden aangepakt. Café's waar drugs gebruikt en verhandeld wordt dienen direct en definitief te worden gesloten.

VERKEERSLEEFBAARHEID: Verkeersleefbaarheid en -veiligheid moet er zijn voor iedere gebruiker van de openbare weg. Het VB wil  goed onderhouden en goed verlichte fiets- en voetpaden die het verkeer aangenaam en veilig maken.

CRIMINALITEITSCIJFERS: Deze moeten drastisch naar omlaag. Vorig jaar nog waren er bv. 329 fietsdiefstallen, 353 diefstallen in woning of winkel, 67 diefstallen uit een voertuig, 153 feiten van opzettelijke slagen en verwondingen en 124 PV's i.v.m. verdovende middelen. Lokeren fel naturel? Lokeren fel criminel !!!

MIDDENSTAND: Het VB betreurt dat de eigen middenstand het steeds moeilijker krijgt in onze samenleving. De wetgeving en het fiscaal beleid zijn niet van die aard dat zelfstandig ondernemen beloond wordt, integendeel. Het VB wil daarom een veel middenstandsvriendelijker beleid in Lokeren.