Werner Marginet

Werner Marginet is:

  • Gemeenteraadslid (Fractieleider)
  • Bestuurslid/Ondervoorzitter/Secretaris/Persverantwoordelijke
  • Lid van de Partijraad
  • Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger
  • Ere-provincieraadslid
  • Gemeentelijke raden/commissies:
    Lid Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), Lid met raadgevende stem Financiële Commissie, Lid met raadgevende stem Technische Commissie