Werner Marginet

Werner Marginet is:

 • Gemeenteraadslid (Fractieleider)
 • Bestuurslid/Ondervoorzitter/Secretaris/Persverantwoordelijke
 • Lid van de Partijraad
 • Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger
 • Ere-provincieraadslid
 • Gemeentelijke raden/commissies:
  Lid Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), Lid met raadgevende stem Financiële Commissie, Lid met raadgevende stem Technische Commissie

 

Lena Van Boven

Lena Van Boven is:

 • Provincieraadslid (Oost-Vlaanderen)
 • Gemeenteraadslid in de volgende raden en commisies:
  Lid Lokaal Overleg Kinderopvang, Lid Stedelijke Preventieraad, Lid met raadgevende stem Raad van Beheer Openbare Bibliotheek, Lid met raadgevende stem Cultureel Centrum/Prolocc, Lid met raadgevende stem Commissie Vrije Tijd en Onderwijs, Lid met raadgevende stem Commissie Ondersteunende Diensten
 • Bestuurslid/penningmeester afdeling
 • Lid van het Regiobestuur
 • Lid van de Regioraad