Afdrukken

Lena Van Boven

Lena Van Boven is:

  • Provincieraadslid (Oost-Vlaanderen)
  • Gemeenteraadslid in de volgende raden en commisies:
    Lid Lokaal Overleg Kinderopvang, Lid Stedelijke Preventieraad, Lid met raadgevende stem Raad van Beheer Openbare Bibliotheek, Lid met raadgevende stem Cultureel Centrum/Prolocc, Lid met raadgevende stem Commissie Vrije Tijd en Onderwijs, Lid met raadgevende stem Commissie Ondersteunende Diensten
  • Bestuurslid/penningmeester afdeling
  • Lid van het Regiobestuur
  • Lid van de Regioraad