Afdrukken

Terrein voor geluidsproducerende sporten

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

Medical researchers have uncovered the side effects that entail the use of this drug and also the appropriate of dosage has been established. It is an effective and reliable drug buy modafinil online no prescription however users must be vigilant in spotting side effects since it takes some time before they show. Doctors should be informed immediately if side effects occur so that the patients can be given the proper medical treatment.

Graag meer uitleg bij de studie die zal uitgevoerd worden over de ondersteuning bij de bouw en exploitatie van een terrein voor geluidsproducerende sporten.

Ik hoop dat het niet bij een studie zal blijven. Dit dossier ligt al jaren op tafel zonder dat er iets concreet uit de bus komt.
Ik heb begrepen dat u het plan van minister Muyters niet steunt i.v.m. de inplanting van een terrein in havengebied en het havenbestuur zal zich daar ook tegen verzetten.

  • Welke terreinen komen er wel in aanmerking?
  • Zijn er reeds concrete plannen?
  • Op welke termijn zullen die terreinen er komen?
  • Welk budget is er voorzien?

Lena Van Boven