Afdrukken

Tussenkomst beleids-en budgetbesprekingen 26/11/13

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

Het ‘provinciaal vereffeningfonds’ is in 2006 in het leven geroepen met de bedoeling om het slachtoffer van een strafbaar feit te vergoeden. In ruil moet de minderjarige dader enkele uren presteren in een organisatie met een sociaal of maatschappelijk doel. Naargelang de gepresteerde uren wordt het slachtoffer dan vergoed.

Eigenlijk horen we heel weinig of niets over dat vereffeningfonds. Op de webstek van de provincie kunnen de drie bijbehorende documenten, namelijk het jaarverslag, presentatie en folder niet worden geopend.
Ik heb hier een beetje het gevoel dat het weer de maatschappij is die hier uiteindelijk de rekening betaalt en niet  degene die verantwoordelijk is voor het strafbaar feit.

  • Hoe dikwijls wordt er gebruik gemaakt van dit vereffeningfonds en wat zijn de resultaten?
  • Over welke soort van criminaliteit gaat het hier?
  • Kan een dader meermaals gebruik maken van het fonds?
  • Zijn er voorwaarden verbonden aan het gebruik van het fonds (worden bijvoorbeeld bij recidive de eerder gemaakte kosten teruggevorderd?)
  • Wat is het kostenplaatje?

Lena Van Boven

Antwoord gedeputeerde:

Meestal zien we de daders 1x de revue passeren.
Het is altijd in het kader van herstelbemiddeling in overeenkomst met de slachtoffers en met goedkeuring van het parket. Meestal betreft het hier diefstal en vandalisme maar het kan bij elke vorm van criminaliteit. Het gaat om een 30-tal dossiers per jaar. De kostprijs schommelt tussen 5000 en 8000 euro