Afdrukken

Mondelinge vraag: Lesgeven in andere taal wordt mogelijk

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

De Vlaamse Regering heeft een decreet goedgekeurd waardoor er vanaf volgend schooljaar in de middelbare scholen in een andere taal dan het Nederlands les kan worden gegeven in 20% van hun vakken.

Een school kan er voor kiezen om wiskunde te geven in bijvoorbeeld het Frans of aardrijkskunde in het Engels of Duits. Daarnaast moet dat vak nog altijd in het Nederlands gegeven worden. Scholen en leerlingen zijn vrij om mee te stappen in het project. Al een 50-tal katholieke scholen zouden interesse getoond hebben.

Deze scholen zullen geen extra middelen krijgen en moeten zelf investeren in werkingsmiddelen. Leraren zullen aan hoge eisen moeten voldoen om hun vak in een andere taal te mogen geven.

Ik stel mij hierbij volgende vragen:

  • Hoe staat de deputatie tegenover het nieuwe decreet dat het mogelijk maakt om bepaalde vakken in een andere taal dan het Nederlands te geven?
  • Hoe staan de leerkrachten in de provinciale scholen tegenover dit project?
  • Is er reeds overleg geweest en wat was het resultaat?
  • Wat zullen de financiële gevolgen zijn indien de provinciale scholen meestappen in dit project?
  • Wat zullen de gevolgen zijn voor het lesgevend personeel?

Lena Van Boven

Antwoord gedeputeerde Hertog:

Talenkennis is in onze contreien altijd een voordeel geweest. Ik denk dat het goed is om onderwijs in een vreemde taal mogelijk te maken.

Het feit dat er geen extra werkingsmiddelen aan gekoppeld zijn zal het enthousiasme van veel scholen snel temperen. Het zal dan ook moeilijk te verwezenlijken zijn. Onze eigen scholen zullen niet rap in dit project instappen omdat de opleidingen die wij aanbieden arbeidsmarkt gerichte beroepsopleidingen zijn en dit eerder iets is voor doorstromingsgerichte opleidingen. Onze directeurs zijn natuurlijk al op de hoogte van dit decreet maar een duidelijke mening van de leerkrachten heb ik nog niet.

Voor het personeel heeft het uiteraard geen enkel gevolg. We moeten afwachten maar ik denk dat dit project voor onze scholen geen meerwaarde kan bieden.