Afdrukken

Geweld-Subsidieverdeling 2013

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

Goedkeuring van de betoelaging van diverse organisaties

Dit punt gaat over de verdeling van subsidies over zeven verschillende organisaties.
Zes caw’s (centrum algemeen welzijn) zijn blijkbaar met alles in orde. Het ondernemingsnummer en de documenten van de vzw’s zitten in het dossier en ze hebben allemaal een keurige webstek met informatie over wie ze zijn en wat ze doen.

Bij de zevende vzw Moslim Advies Punt ontbreekt het ondernemingsnummer en de documenten over de vzw. Op het net is er behalve een ‘dode’ Facebookpagina niets over deze vereniging terug te vinden.
Ondanks het feit dat ik op de commissie op de onvolledigheid van het dossier heb gewezen, is er pas sinds gisteren een 22 bladzijden tellend document aan het dossier toegevoegd. Een beetje laat als je het mij vraagt. Wie kan dit nog deftig bekeken hebben? En hoe kan er zoiets ‘vergeten worden’ om toe te voegen aan een dossier?

Uit dit ‘vergeten’ document blijkt dat het Moslim Advies Punt een onderdeel is van vzw Averroes die op hun beurt een lidvereniging zijn van vzw VOEM. Ook over het project van het Moslim Advies Punt, dat door de provincie is ingediend bij ‘Het Instituut voor gelijkheid van Mannen en Vrouwen’, blijft het document vaag.

Het project ‘Vrouwen kennen de weg’ heeft als doelgroep ‘vrouwen en hun gezinnen in gemengde relaties’
De bedoeling is om moslimvrouwen  en meisjes te bereiken en te informeren. Over hoe dit juist in zijn werk zal gaan, geen woord… Een vage vzw met een vaag project.
Ook over de oprichter van het Moslim Advies Punt heb wij zo onze bedenkingen. In een interview in de GVA van maart laatstleden verklaart de man(Mohamed Ben Haddou) in Hoboken te wonen(hij is zelfs geen Oost-Vlaming), een activist te zijn en tot op heden lid te zijn van de Arabisch Europese Liga. Niet direct een vereniging die ik in verband zou brengen met vrouwenrechten, vrouwenemancipatie of ontwikkeling…

Gezien de vele vragen en onduidelijkheden van dit dossier en het feit dat er pas sinds gisteren ontbrekende documenten aan het dossier zijn toegevoegd, vragen wij om ARTIKEL 7 uit dit punt te lichten en later terug naar de raad te brengen.

Lena Van Boven