Afdrukken

Plaatsen van AED’s naar aanleiding van persartikel

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

Mondelinge vraag:  plaatsen van AED’s

Mijn aandacht werd getrokken door het persartikel: ‘Provincie dekt hartfalen in sportverzekering’. De aanleiding van die uitbreiding in de sportongevallenverzekering is de vaststelling dat er de afgelopen jaren een aantal sporters plots overleden ten gevolge van een hartaanval. Het betrof hier jonge, sportieve mensen zonder specifieke medische voorgeschiedenis die tijdens of na het sporten plots door een hartstilstand getroffen werden. In het artikel zegt het Diensthoofd Sport verder: “We willen een voorbeeld stellen aan de bevolking”.

Die uitspraak doet mij de wenkbrauwen fronsen. Dit initiatief komt immers te laat voor wie beroep moet doen op deze verzekering. Men heeft er echter wel alle baat bij om net die maatregelen te nemen die voorkomen dat die verzekering nodig zou zijn. Als de provincie werkelijk een voorbeeld wil stellen, moet ze dringend werk maken van het plaatsen van AED’s in de provinciale gebouwen, scholen en niet in het minst in alle provinciale sportcomplexen. Opleidingen om het toestel te leren gebruiken, zijn gratis en worden gegeven door het Rode of Vlaamse Kruis of door de firma die de toestellen levert. In de opleiding voor het gebruik van AED’s zit immers een basispakket EHBO.

In het verleden heb ik meermaals de vraag gesteld tot ondersteuning van of het plaatsen van AED’S in de provinciale gebouwen. Mijn vraag werd telkens afgewezen omdat de provincie enkel een preventieve en sensibiliserende rol wil spelen.

In dit land worden jaarlijks 15.000 mensen het slachtoffer van een hartaanval, alle preventieve maatregelen ten spijt. De jonge sportieve slachtoffers van het afgelopen jaar bewijzen echter dat dit hartfalen niet altijd het gevolg is van een ongezonde levensstijl. De toestellen hebben in het verleden al hun nut bewezen en passen perfect in de preventieve en sensibiliserende rol die de provincie wil spelen.

Wacht echter niet tot u zelf getuige, of erger nog slachtoffer, bent van een hartfalen om actie te ondernemen. Zo was minister-president Peeters tweemaal getuige van een ongeval en hij roept ons nu op om met zijn allen onze kennis van EHBO op te frissen. Het OLV-Ziekenhuis in Aalst is van oordeel dat een cursus reanimatie onderdeel moet worden van het lessenpakket in het secundair onderwijs. De minister-president kan zich trouwens perfect vinden in dit voorstel. Betreurenswaardig dus dat de deputatie mijn eerdere vragen i.v.m. EHBO op school en het plaatsen van AED’s negatief heeft beantwoord.

Ondertussen sloten al tal van secundaire scholen een “samenwerkingsovereenkomst Hartveilig” met het Rode-Kruis wat betekent dat deze scholen al hartveilig zijn. Dat wil zeggen dat in elk van deze scholen een AED-toestel aanwezig is en dat 10% van het personeel getraind is in reanimatie. Helaas vond ik geen enkele naam van een provinciale school uit Oost-Vlaanderen terug op de lijst van hartveilige scholen.

Maar zolang u een hart heeft, is er hoop.

  1. Is de deputatie bereid om echt het goede voorbeeld te geven en eigen initiatieven te nemen i.vm .het plaatsen van AED’s? Ik denk dan aan de aankoop en het plaatsen van AED’s in provinciale gebouwen en instellingen.
  2. Is de deputatie bereid om de cursus EHBO onderdeel te maken van het lessenpakket in het secundair onderwijs of minimaal het volgen van een dergelijke opleiding te stimuleren?
  3. Zo ja, op welke manier zal dit gebeuren?
  4. Zo nee, waarom niet?

Lena Van Boven

Antwoord: In afwachting