Afdrukken

Tussenkomst: schimmelziekte bij de es

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

Mondelinge vraag:  Schimmelziekte bij de es.

Iedereen kent ongetwijfeld de grote mooie boom met zijn rechte stam en sterk omhoog gerichte takken, de es. Hij is dikwijls te zien midden in een wei als schaduwboom maar de es is ook naast de eik en de beuk de belangrijkste boom in onze bossen. Helaas is hij gevoelig aan schimmels.

Sinds 2010 worden op verschillende plaatsen in dit land essen ziek. De bladeren sterven vroegtijdig af, twijgen kleuren geel tot zwart en de stam vertoont plekken. Deze ziektesymptomen zijn toe te schrijven aan een invasieve schimmel die vermoedelijk via Oost-Europa zijn weg vond tot hier.

Volgens de consulent bosbeheer bij Natuurpunt, zit de schimmel intussen in alle bossen en is de ziekte aan het exploderen. De essenziekte is in heel Europa aan een opmars bezig : in Denemarken is al 90% van de es uitgeroeid. Sommigen vrezen, als er niet wordt ingegrepen, voor het totaal verdwijnen van de es in onze bossen.

  • Is deze schimmelziekte al vastgesteld in de provinciale domeinen zoals Het Leen, Gentbos of Puyenbroeck?
  • Zijn er eventueel maatregelen genomen ? Zo ja, de welke?
  • Besteedt het PCS(proefcentrum voor Sierteelt) aandacht aan dit schimmelprobleem? Of hebben zij reeds aanvragen ter zake uit de sector ontvangen?(bosboomkwekerijen)

Lena Van Boven

Antwoord deputatie:

De schimmelziekte is vastgesteld in de provinciale bossen. Voorlopig bestaat er geen enkel middel om de ziekte te bestrijden of te voorkomen. Men weet nog weinig over de ziekte en er wordt op Europees niveau onderzoek naar gedaan. We wachten dus gewoon af. Er zijn reeds zieke bomen gekapt en heraangeplant met andere inheemse bomen. We verwachten dat het Proefcentrum voor Sierteelt een subsidieaanvraag zal indienen in verband met onderzoek naar de schimmelziekte.