Afdrukken

Schriftelijke vraag: hygiëne in schoolkeukens

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

Uit een verslag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV) voldoet één op de drie schoolkeukens niet aan de eisen.
Vorig jaar werden er 1200 controles uitgevoerd door de inspecteurs van het FAVV. 32,7 procent kreeg een ongunstig advies.

Zijn er tijdens het schooljaar 2011-2012 controles uitgevoerd in de Provinciale scholen?
Zo ja, in welke scholen? Wat was het resultaat

Antwoord: in afwachting