Afdrukken

Toenemend geweld door ouders tegenover leerkrachten op Vlaamse scholen

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

Volgens de laatste cijfers  van de politie zou het aantal klachten van fysiek geweld op Vlaamse scholen in 10 jaar tijd verdubbeld zijn. Men spreekt van 1228 aangiftes op jaarbasis. Het geweld door ouders zou daarbij een grote rol spelen.

Zowel het Katholiek Onderwijs als het gemeenschapsonderwijs erkennen de toename van agressieve ouders.

Kennen de provinciale scholen ook een stijging van geweld tegenover leerkrachten door ouders?
Zo ja, zijn er in dat verband al maatregelen  genomen? Welke?

Lena Van Boven

Antwoord, 16 mei 2012:

Personeelsleden die geconfronteerd worden met geweld gepleegd door externen (ook ouders)kunnen een verklaring laten opnemen in het register ‘feiten externen’. De laatste vijf jaar werd echter geen enkele klacht geregistreerd waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag door ouders.
Vanuit het veld wordt wel een subjectieve toename van het onveiligheidsgevoel gesignaleerd naar aanleiding van de steeds mondiger wordende ouder. De Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk heeft de voorbije drie jaar een tiental keer moeten bemiddelen tussen leerkrachten en ouders naar aanleiding van verbaal geweld van deze laatste.
De problemen werden tot nu toe op informele manier opgelost via bemiddeling door de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk. Bij geweldpleging door ouders kan het slachtoffer een verklaring laten opnemen in het register ’feiten externen’. Bij de intervisies met de preventieadviseur en de vertrouwenspersonen worden de klachten besproken. Indien de klager nood heeft aan gespecialiseerde hulp die de bevoegde preventieadviseur niet kan bieden, dan wordt deze doorverwezen naar gespecialiseerde diensten om zich te laten begeleiden.

De bevoegde Gedeputeerde