Afdrukken

Golf in Puyenbroek - Wachtebeke

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

Vraag van Lena Van Boven inzake wrevel en ongenoegen omtrent de werking van Golf Puyenbroeck.

Eerst wil ik toch zeggen dat het niet mijn bedoeling is om iemand met de vinger te wijzen of op de rooster te leggen. Ik vond het mijn plicht als lid van de 6de commissie om hetgeen ik heb vernomen op de receptie van de Golf Puyenbroeck hier mee te delen zodat er indien er zich daar problemen stellen deze kunnen worden opgelost.
Persoonlijk ben ik geen lid van de club en de enige ervaring die ik met de Golf heb is de keren dat wij daar met de commissie vriendelijk zijn ontvangen.

Volgens wat we te horen kregen in de toespraak op de receptie, bloeit de golf en groeit het ledenaantal waaronder heel wat jeugd. Dat is positief, en naar wat ik die avond zag had ik ook het gevoel dat de sfeer goed zat. Bij het maken van die opmerking kreeg ik plots allerlei verhalen en ongenoegen te horen waar ik wel wat verwonderd over was. Ik was daar dus niet met een geheime missie of ik had geen tevredenheidenquête bij de hand. De negatieve reacties kwamen spontaan.

Het komt er op neer dat de bezettingsgraad van het terrein veel te hoog zou zijn waardoor er niet vlot kan gespeeld worden en er wrevel ontstaat tussen de spelers. Dat zou verschillende redenen hebben volgens de leden: Er gaat teveel aandacht naar wedstrijden waardoor de abonnees die daar niet aan deelnemen zich daar steeds aan moeten aanpassen (of er kan niet gespeeld worden wegens volzet of er is een overbezetting). Men pleit dus voor meer evenwicht wat wedstrijden betreft.

In Golf Puyenbroeck is het zo dat er eerst moet gereserveerd worden en bij aankomst geregistreerd zodat men steeds kan zien hoeveel spelers er op het terrein aanwezig zijn. Dat registreren wordt nogal eens ‘vergeten’ waardoor de toegelaten capaciteit overschreden wordt. Er glippen ook ex-leden mee langs het zijpoortje waarvoor, zo heb ik me laten vertellen, een code nodig is. Neem daar nog eens de telaatkomers bij en de hele planning verloopt niet meer zoals het zou moeten.

Er wordt blijkbaar niet opgetreden tegen niet geregistreerden, de onbevoegden of de telaatkomers.
Wat men ook spijtig vindt is dat er geen ruimte is voor initiatief of inbreng van de leden. Er zouden spanningen zijn tussen beheerder en sommige abonnees. Sinds enkele maanden zouden er 4 marshalls in het leven geroepen zijn naar het voorbeeld van andere clubs. Dit is misschien een poging om een beetje orde te scheppen. Maar ik had graag van u vernomen of u weet heeft van problemen, die er zouden zijn of geweest zijn, ivm de werking op Golf Puyenbroeck.

Het was niet allemaal kommer en kwel en ik wil hier afsluiten met een positieve noot: iedereen was het erover eens dat het een mooi onderhouden terrein is op een goeie locatie voor een democratische prijs.

Lena Van Boven