Afdrukken

Een plaats voor Van Wilderode

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

Op de webstek van onze provincie wordt het wedstrijdproject “Gedicht zoekt muur” aangekondigd.
Oost-Vlaamse plattelandsgemeenten en hun bewoners “… kunnen een locatie, meerbepaald een muur, voordragen die een gedicht verdient.
De winnende locatie zal de inspiratiebron vormen voor een gedicht van de plattelandsdichter.” Dat gedicht zou dan op de winnende muur aangebracht worden.
Ons raadslid Lena Van Boven stelde een variant voor op zo’n wedstrijd, maar dan toegespitst op de poëzie van Anton Van Wilderode.

De problemen rond de huizen van Anton Van Wilderode in Moerbeke zullen niet binnen korte tijd opgelost kunnen worden. Daar moeten we niet op wachten om Anton Van Wilderode nog eens extra in het zonnetje te zetten.
Lena Van Boven stelde een wedstrijd voor waarbij het publiek een geschikte plek zou moeten zoeken voor een gedicht van Van Wilderode. Een muur, een boom, een plaats in het landschap.
De inzenders zouden dus twee elementen bij elkaar moeten brengen: enerzijds een zelf te kiezen gedicht van Van Wilderode, en anderzijds een toepasselijke plaats die daarmee verbonden is.
De provincie zou daar dan het uitgekozen gedicht op een steen of een plaat kunnen laten aanbrengen, zodat er een maximale harmonie is tussen de plaats en de poëzie. Dat zou vele mensen ertoe aanzetten de gedichten van Van Wilderode met andere ogen te lezen of te herlezen.
En het zou hen er ook toe aanzetten de mooie landschappen, rivieren, dorpen en boerderijen in onze provincie eens met andere ogen te bekijken. In Moerbeke zelf is er al een poëzieroute gewijd aan Van Wilderode, maar zijn gedichten verdienen zeker een bredere uitstraling.
De verantwoordelijke gedeputeerde wees dat voorstel niet onmiddellijk af.
Hij zou het laten onderzoeken. Maar het was wel duidelijk dat het niet veel kans maakte…

Lena Van Boven