Afdrukken

Wijzigingen reglement begraafplaatsen

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de gemeenteraad

Wijzigingen in het reglement van de begraafplaats en de grafconcessies zijn er op de eerste plaats gekomen op verzoek v/d burger en omdat bepaalde aspecten dringend een aanpassing v/h reglement vroegen. Deze wijzigingen komen niets te vroeg maar veel te laat wat betreft het verzoek van de burger, nl. het verlengen van de concessie voor een kortere termijn. De aanpassing is pas van toepassing op de nieuwe concessies vanaf 1 Jan 2013 namelijk een grafconcessie van 25 jaar met een verlenging van 15 jaar ipv de huidige 30-50jaar.

Daardoor blijven alle burgers die nu vragende partij zijn met hun verzoek in de kou staan en zal er pas over 25 jaar een kortere verlenging mogelijk zijn. Dat noem ik GEEN ‘overgangsregeling’.
Waarom geeft u die mensen niet de keuze tot een kortere verlenging. Ik ken het antwoord al, u zult zeggen dat dat niet eerlijk is en dat u iedereen op gelijke wijze wilt behandelen, het gelijkheidsbeginsel nietwaar?
Dit gaat hier niet alleen over eerlijkheid maar ook over menselijkheid. En is het dan wel zo eerlijk tegenover de mensen die tot december 2012 nog onder de oude regeling vallen? Het zou veel eerlijker en eenvoudiger zijn om de nieuwe aanpassingen voor iedereen gelijk te brengen op korte termijn.
Wat het tarief betreft wordt de vraag gesteld of het grafconcessietarief in de toekomst niet meer kostendekkend gemaakt moet worden. Het was wel handig geweest om een kostenbaten analyse te maken om een echt inzicht te krijgen en te kunnen vergelijken. Dan pas kan je zeggen, onze tarieven zijn te hoog of te laag.

Anderzijds wordt er vastgesteld dat er steeds meer gratis concessies van 10 jaar worden genomen. Bij het eventueel verhogen van de tarieven zou dit aantal alleen nog stijgen. Ook hier speelt de menselijkheid een rol en moet niet het onderste uit de kan worden gehaald. De voorgestelde tarieven zijn aanvaardbaar in vergelijking met andere gemeenten in hoeverre je dat kan vergelijken natuurlijk. In sommige steden zou je schrik hebben om te sterven als je de tarieven ziet. Het kan toch nooit de bedoeling zijn dat de nabestaanden bovenop het verlies van een dierbare er nog een financiële kater aan overhouden. Samengevat: wij kunnen ons vinden in de meeste wijzigingen en aanpassingen v/h reglement en concessies behalve in de ‘overgangsmaatregel’ waar we toch wel gehoopt hadden op wat meer creativiteit om op de vraag van de burger wat betreft de kortere verlengingstermijn tegemoet te komen. En wie is hier de belangrijkste factor? Niet de administratie of de capaciteit van de begraafplaats maar de burger.

Nog twee korte vraagjes ivm het reglement:

  • Art 44 herdenkingszuil. Er kan op verzoek een naamplaatje worden aangebracht voor een termijn van 10 jaar. Is hier verlenging mogelijk?En wat is dan het tarief? Dat is niet heel duidelijk.
  • Het sluitingsuur: Het hek zou niet meer gesloten worden na zonsondergang terwijl dat volgens ons toch wenselijk is. Het is verboden om na zonsondergang de begraafplaats te betreden maar de hekken staan wagenwijd open, dat is toch een beetje tegenstrijdig. Dit is een wijziging die het gemak dient: de hekken gaan niet op slot dus we schaffen de openingstijden af.

 Lena Van Boven