Print

Persmededeling Islam. geloofsgemeensch.

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

OOST-VLAANDEREN SUBSIDIEERT ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP DIE EERDER DOOR DE STAATSVEILIGHEID ALS EXTREMISTISCH BESTEMPELD WERD.

De Islamitische geloofsgemeenschap 'De Koepel’ met als gebiedsomschrijving de stad Antwerpen is gevestigd in Borgerhout en telt 513 geregistreerde leden. Het gaat vooral om jonge (3de generatie) allochtone (Marokkaanse, Turkse, Aziatische) Islamieten en Vlaamse bekeerlingen. Daarvan wonen er 452 in het Antwerpse, 40 in Oost-Vlaanderen.

Print

Tussenkomst overname domein ‘DE STER’

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

De kogel is door de kerk, de overname van het domein ‘De Ster’ is een feit.

De overlast van de laatste jaren veroorzaakt door jongeren voornamelijk uit het Antwerpse zal wel een reden zijn dat de Stad St-Niklaas blij zal zijn met de overname. De trots over het in het bezit zijn van een mooi en veelzijdig recreatiedomein is uiteindelijk ondergeschikt gebleken aan de miserie van de steeds terugkerende problemen tijdens de zomermaanden.