Print

Interpelatie houtduif

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Op de webstek van VILT las ik dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector volgens de Boerenbond elk jaar honderdduizenden euro’s schade lijdt door houtduiven die vaak massaal op de akkers neerstrijken. De huidige afschrikkingstechnieken zijn ontoereikend omdat bij houtduiven snel gewenning optreedt, zelfs bij een regelmatige afwisseling van de afschrikmiddelen. De voorbije tien jaar is de houtduivenpopulatie in Vlaanderen verdubbeld. De provincie West-Vlaanderen nam als eerste het initiatief om in 2008 een weekend te organiseren waarin extra inspanningen werden geleverd om de houtduif te bejagen. Ook nu is West-Vlaanderen nog trekker van zo’n initiatief om de duivenschade aan groenten en andere teelten in de provincie binnen te perken te houden. Het duivenweekend is een samenwerking tussen Hubertusvereniging Vlaanderen en de landbouworganisaties ABS en Boerenbond. Sinds 2009 vindt het in elke Vlaamse provincie plaats, ook in de onze dus.

Print

Een plaats voor Van Wilderode

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Op de webstek van onze provincie wordt het wedstrijdproject “Gedicht zoekt muur” aangekondigd.
Oost-Vlaamse plattelandsgemeenten en hun bewoners “… kunnen een locatie, meerbepaald een muur, voordragen die een gedicht verdient.
De winnende locatie zal de inspiratiebron vormen voor een gedicht van de plattelandsdichter.” Dat gedicht zou dan op de winnende muur aangebracht worden.
Ons raadslid Lena Van Boven stelde een variant voor op zo’n wedstrijd, maar dan toegespitst op de poëzie van Anton Van Wilderode.