Print

Golf in Puyenbroek - Wachtebeke

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Vraag van Lena Van Boven inzake wrevel en ongenoegen omtrent de werking van Golf Puyenbroeck.

Eerst wil ik toch zeggen dat het niet mijn bedoeling is om iemand met de vinger te wijzen of op de rooster te leggen. Ik vond het mijn plicht als lid van de 6de commissie om hetgeen ik heb vernomen op de receptie van de Golf Puyenbroeck hier mee te delen zodat er indien er zich daar problemen stellen deze kunnen worden opgelost.
Persoonlijk ben ik geen lid van de club en de enige ervaring die ik met de Golf heb is de keren dat wij daar met de commissie vriendelijk zijn ontvangen.

Print

Tussenkomst budget 2012 ivm RFID-toepassingen in de bibliotheek

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

RFID-toepassingen maken al enige tijd deel uit van het dagelijkse leven.
Ze zijn er in vele soorten en maten.
Er is de handige autosleutel of de chip bij huisdieren. Er zijn toegangsbadges en toepassingen die levensreddend kunnen zijn zoals de armbandjes bij patiënten.
Een optimaal gebruik van informatie kan natuurlijk positief zijn, en we zijn daar ook niet tegen. Maar we zijn wel geschrokken van het prijskaartje dat er aan vast hangt.
En al zijn we ons bewust van  de verbeterde efficiëntie van informaticasystemen, toch zijn wij ook niet blind voor de nadelen.

Print

Tussenkomst budget 2012 ivm provinciale verkiezingen

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

We hebben geen bezwaren tegen een campagne om de kiezers ertoe aan te zetten ook voor de provincieraadsverkiezingen een bewuste en weloverwogen stem uit te brengen, en misschien niet blindelings zijn stemgedrag voor de regionale en de federale verkiezingen te imiteren op het provinciale niveau, zoals nu heel dikwijls gebeurd.
We zouden het positief vinden als zo’n campagne de kiezers aanspoorde om op onze webstek de debatten in de provincieraden na te lezen, en het stemgedrag van alle partijen te bekijken, om programma’s en standpunten van alle partijen op te vragen of op internet te zoeken.
Of eens op onze webstek na te kijken welke raadsleden welke initiatieven nemen.

Print

Zigeuners krijgen "pleisterplaats"

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

In de buurt van Provinciaal Domein Puyenbroeck stelt het provinciebestuur een perceel ter beschikking aan woonwagenbewoners als pleisterplaats.
Dat is een plaats waar ze tijdelijk kunnen verblijven. Volgens provincieraadslid Marc Joris (Vlaams Belang) zal dat een nefaste invloed hebben op het toeristische karakter van het domein.
'Er is een storm van protest op komst en de gemeente Wachtebeke wordt met een groot deel van de problemen opgezadeld', zegt Joris.

Print

Wisselmeerderheid met Vlaams Belang in provincieraad

Written by Werner Marginet on . Posted in uit de provincieraad

Tijdens de provincieraad van woensdag 22 juni '11 kwam een diepe kloof aan  het licht tussen de coalitiepartners van de “tripartite” die de provincie  Oost-Vlaanderen bestuurt.
OpenVLD enerzijds en CD&V en SP.a anderzijds, stonden met getrokken messen tegenover elkaar.
De inzet van het conflict was niet politiek, ethisch, communautair of ideologisch.
Het ging om een veel gevoeliger punt: geld. Volgens de nieuwe regelgeving moeten de provincies een zorgvuldig onderscheid maken tussen de toelagen voor de fractiewerking enerzijds en die voor de politieke partijen anderzijds.