Print

Tussenkomst: schimmelziekte bij de es

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Mondelinge vraag:  Schimmelziekte bij de es.

Iedereen kent ongetwijfeld de grote mooie boom met zijn rechte stam en sterk omhoog gerichte takken, de es. Hij is dikwijls te zien midden in een wei als schaduwboom maar de es is ook naast de eik en de beuk de belangrijkste boom in onze bossen. Helaas is hij gevoelig aan schimmels.

Print

Schriftelijke vraag: hygiëne in schoolkeukens

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Uit een verslag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV) voldoet één op de drie schoolkeukens niet aan de eisen.
Vorig jaar werden er 1200 controles uitgevoerd door de inspecteurs van het FAVV. 32,7 procent kreeg een ongunstig advies.

Zijn er tijdens het schooljaar 2011-2012 controles uitgevoerd in de Provinciale scholen?
Zo ja, in welke scholen? Wat was het resultaat

Antwoord: in afwachting

Print

Centrum Ronde van Vlaanderen in geldnood

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Iedereen zal wel in de krant de noodkreet gelezen hebben van Rik Vanwalleghem, directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde, ivm de geldnood waar het bezoekerscentrum mee te kampen heeft.
Er is zelfs sprake van een faillissement indien er niet snel nieuwe inkomsten gevonden worden tegen het einde van het jaar.