Afdrukken

Tussenkomst budget 2012 ivm RFID-toepassingen in de bibliotheek

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

RFID-toepassingen maken al enige tijd deel uit van het dagelijkse leven.
Ze zijn er in vele soorten en maten.
Er is de handige autosleutel of de chip bij huisdieren. Er zijn toegangsbadges en toepassingen die levensreddend kunnen zijn zoals de armbandjes bij patiënten.
Een optimaal gebruik van informatie kan natuurlijk positief zijn, en we zijn daar ook niet tegen. Maar we zijn wel geschrokken van het prijskaartje dat er aan vast hangt.
En al zijn we ons bewust van  de verbeterde efficiëntie van informaticasystemen, toch zijn wij ook niet blind voor de nadelen.

Afdrukken

Tussenkomst budget 2012 ivm provinciale verkiezingen

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

We hebben geen bezwaren tegen een campagne om de kiezers ertoe aan te zetten ook voor de provincieraadsverkiezingen een bewuste en weloverwogen stem uit te brengen, en misschien niet blindelings zijn stemgedrag voor de regionale en de federale verkiezingen te imiteren op het provinciale niveau, zoals nu heel dikwijls gebeurd.
We zouden het positief vinden als zo’n campagne de kiezers aanspoorde om op onze webstek de debatten in de provincieraden na te lezen, en het stemgedrag van alle partijen te bekijken, om programma’s en standpunten van alle partijen op te vragen of op internet te zoeken.
Of eens op onze webstek na te kijken welke raadsleden welke initiatieven nemen.

Afdrukken

Zigeuners krijgen "pleisterplaats"

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

In de buurt van Provinciaal Domein Puyenbroeck stelt het provinciebestuur een perceel ter beschikking aan woonwagenbewoners als pleisterplaats.
Dat is een plaats waar ze tijdelijk kunnen verblijven. Volgens provincieraadslid Marc Joris (Vlaams Belang) zal dat een nefaste invloed hebben op het toeristische karakter van het domein.
'Er is een storm van protest op komst en de gemeente Wachtebeke wordt met een groot deel van de problemen opgezadeld', zegt Joris.

Afdrukken

Wisselmeerderheid met Vlaams Belang in provincieraad

Geschreven door Werner Marginet op . Gepost in uit de provincieraad

Tijdens de provincieraad van woensdag 22 juni '11 kwam een diepe kloof aan  het licht tussen de coalitiepartners van de “tripartite” die de provincie  Oost-Vlaanderen bestuurt.
OpenVLD enerzijds en CD&V en SP.a anderzijds, stonden met getrokken messen tegenover elkaar.
De inzet van het conflict was niet politiek, ethisch, communautair of ideologisch.
Het ging om een veel gevoeliger punt: geld. Volgens de nieuwe regelgeving moeten de provincies een zorgvuldig onderscheid maken tussen de toelagen voor de fractiewerking enerzijds en die voor de politieke partijen anderzijds.

Afdrukken

Interpelatie houtduif

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

Op de webstek van VILT las ik dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector volgens de Boerenbond elk jaar honderdduizenden euro’s schade lijdt door houtduiven die vaak massaal op de akkers neerstrijken. De huidige afschrikkingstechnieken zijn ontoereikend omdat bij houtduiven snel gewenning optreedt, zelfs bij een regelmatige afwisseling van de afschrikmiddelen. De voorbije tien jaar is de houtduivenpopulatie in Vlaanderen verdubbeld. De provincie West-Vlaanderen nam als eerste het initiatief om in 2008 een weekend te organiseren waarin extra inspanningen werden geleverd om de houtduif te bejagen. Ook nu is West-Vlaanderen nog trekker van zo’n initiatief om de duivenschade aan groenten en andere teelten in de provincie binnen te perken te houden. Het duivenweekend is een samenwerking tussen Hubertusvereniging Vlaanderen en de landbouworganisaties ABS en Boerenbond. Sinds 2009 vindt het in elke Vlaamse provincie plaats, ook in de onze dus.

Meer artikelen...