Print

Tussenkomst beleids-en budgetbesprekingen 26/11/13

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Het ‘provinciaal vereffeningfonds’ is in 2006 in het leven geroepen met de bedoeling om het slachtoffer van een strafbaar feit te vergoeden. In ruil moet de minderjarige dader enkele uren presteren in een organisatie met een sociaal of maatschappelijk doel. Naargelang de gepresteerde uren wordt het slachtoffer dan vergoed.

Print

Centrale commissie van 14/11/13 ivm de aankoop van de Leopoldskazerne

Written by Administrator on . Posted in uit de provincieraad

Gisteren kwam de Oost-Vlaamse provincieraad samen.
Het belangrijkste nieuws was de mededeling dat de provinciale diensten gecentraliseerd zullen worden in de Gentse Leopoldskazerne en niet in het PAC aan de Zuid, de piste die al 5 jaar bewandeld wordt. Deze "deus ex machina" zou de provincie een besparing opleveren van niet minder dan 20.000.000 euro (de helft dus van de geraamde 40.000.000 euro die dit dossier zou kosten). Althans, dat spiegelt men ons voor.