Print

Gebruik van drones in provinciale domeinen

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Bezoekers van het Provinciaal  domein Puyenbroeck merkten recentelijk op dat een aantal jongeren rond de waterpartij en ligweide aan het spelen waren met een drone. Zij lieten deze vliegen o.a. boven de spelende kinderen en zonnende gasten.

Het is niet zo dat elke drone een camera bevat maar het is wel storend en niet zonder gevaar. Niet alleen gaat het vliegen gepaard met een zoemend geluid maar ik denk ook aan de roterende bladen die diepe wonden kunnen veroorzaken indien dit toestel in aanraking zou komen met een persoon. Om die reden worden drones ook verboden op bepaalde festivals.
Ik heb er dan ook het Politiereglement eens op nagelezen en er is enkel sprake in Hoofdstuk 3 (Luchtvaartuigen) van helikopters en luchtballonnen. Anderzijds staat in Hoofdstuk 2 (Huurders en bezoekers) dat het verboden is “samenscholingen te organiseren of te veroorzaken, doorgangen te belemmeren  of andere bezoekers op welke wijze ook te hinderen”. In Artikel 10 van hetzelfde hoofdstuk staat dat het verboden is hinderlijke of gevaarlijke voorwerpen te vervoeren of gebruiken.

De wetgeving inzake ‘vliegen met drones’ staat nog niet op punt. Wel werd er in 2013 een circulaire gepubliceerd betreffende het gebruik en vliegregels van modelluchtvaartuigen. Die omzendbrief bepaalt eveneens de procedures en voorschriften voor de uitbating of aanleg van een modelluchtvaartterrein. Dit betekent dat modelluchtvaartuigen voor recreatief en sportief gebruik enkel kunnen ingezet worden op de daartoe bestemde modelluchtvaarterreinen en onder geen beding daarbuiten.

Er is evenwel ook sprake van een up-date van de wetgeving. Er is een nieuw KB in voorbereiding waarin duidelijk een onderscheid zal gemaakt worden tussen professioneel en privé-gebruik. Deze wetgeving is voorzien in voege te treden in dit najaar.

Wat is het huidige standpunt van de deputatie ter zake?
Is het nodig en/of wenselijk om de politiereglementen die gelden in de provinciale domeinen nu of in de toekomst aan te passen?

Lena Van Boven