Print

Vluchtelingenproblematiek

Written by Werner Marginet on . Posted in uit de media

Nadat de Groenen en de „Niet-meer-NVA“ bezorgde vragen stelden (ten voordele van de vluchtelingen wel te verstaan) kwam het Vlaams Belang kritisch uit de hoek. Fractieleider Werner Marginet stelde „dat Europa en Vlaanderen de laatste maanden, weken en dagen letterlijk overspoeld worden door een massale toevloed van asielzoekers en het einde ervan verre van in zicht is, integendeel“.

Hij wou concrete cijfergegevens over om hoeveel personen het gaat en wat de kostprijs daarvan is. „Uiteraard“ kreeg hij weer een nietszeggend scheef antwoord van de schepen/OCMW-voorzitter die droogjesweg en zonder te lachen in alle „ernst“ antwoordde dat dit de Lokeraar niets kost...(sic)... Ook niet de 31 plaatsen die ondertussen reeds bezet zijn, meneer de schepen???

Alsof de Lokeraar geen belastingen zou betalen.
Op Marginets vraag of die vluchtelingen individueel gescreend worden (kwestie van toch een klein beetje veiligheid voor ons in te bouwen) was het antwoord dat dit „niet de taak van Lokeren is..."
En zo is dat probleem voor het stadsbestuur ook weeral „opgelost...“

Werner Marginet