Print

Akkoord slachthuis

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

De leasingovereenkomst die de stad Lokeren met firma Vanden Avenne heeft omtrent slachthuis 'De Lokery' in de Oude Bruglaan, zal beëindigd worden. Dat werd maandagavond op de gemeenteraad beslist, maar toch verliep het agendapunt niet zonder slag of stoot.

Print

Herziening reglement begraafplaatsen

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Gemeenteraad van 28 november 2011
Vraag aan schepen Van Hoorick

Er zijn heel wat graven die een melding hebben gekregen tot hernieuwing van de grafconcessie. Ik hoor nu links en rechts van mensen die een hernieuwing van 10 jaar nog wel zouden zien zitten maar niet meer voor 30 jaar. Het gaat hier dan over familieleden die zelf al 70 jaar zijn of ouder.
Is er geen aanpassing mogelijk van het reglement zodat een grafconcessie van 10 jaar mogelijk is?

Lena Van Boven

Print

Het Lokaal Toewijzingsreglement

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Het verwonderd mij eigenlijk dat het zolang heeft geduurd eer dit reglement op de raad gebracht is.(reeds in 2008 akkoord voor opmaak) Eigenlijk gaat het hier slechts over een kleine aanpassing in het standaardluik van het ‘intern huurreglement’ meer bepaald bij de absolute voorrangsregels. 
Als ik lees dat de maatschappij Tuinwijk reeds eind 2007 in een schrijven kenbaar heeft gemaakt vragende partij te zijn voor een lokaal toewijzingsreglement teneinde bepaalde problemen in de toekomst beter te kunnen aanpakken dan stel ik mij ernstige vragen bij het beleid.