Print

Wijzigingen reglement begraafplaatsen

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Wijzigingen in het reglement van de begraafplaats en de grafconcessies zijn er op de eerste plaats gekomen op verzoek v/d burger en omdat bepaalde aspecten dringend een aanpassing v/h reglement vroegen. Deze wijzigingen komen niets te vroeg maar veel te laat wat betreft het verzoek van de burger, nl. het verlengen van de concessie voor een kortere termijn. De aanpassing is pas van toepassing op de nieuwe concessies vanaf 1 Jan 2013 namelijk een grafconcessie van 25 jaar met een verlenging van 15 jaar ipv de huidige 30-50jaar.

Print

Partijen pleiten voor en tegen fair trade

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

De stad en de politiezone Lokeren zullen in de toekomst samen drank aankopen om zo een voordeligere prijs te bedingen. Dat heeft de gemeenteraad onlangs beslist. Over een periode van twee jaar gaat het om 78.000 euro. De leveranciers krijgen geen specifieke voorwaarden opgelegd en dat is tegen de zin van Groen.

Print

Akkoord slachthuis

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

De leasingovereenkomst die de stad Lokeren met firma Vanden Avenne heeft omtrent slachthuis 'De Lokery' in de Oude Bruglaan, zal beëindigd worden. Dat werd maandagavond op de gemeenteraad beslist, maar toch verliep het agendapunt niet zonder slag of stoot.