Print

Partijen pleiten voor en tegen fair trade

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

De stad en de politiezone Lokeren zullen in de toekomst samen drank aankopen om zo een voordeligere prijs te bedingen. Dat heeft de gemeenteraad onlangs beslist. Over een periode van twee jaar gaat het om 78.000 euro. De leveranciers krijgen geen specifieke voorwaarden opgelegd en dat is tegen de zin van Groen.

Print

Akkoord slachthuis

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

De leasingovereenkomst die de stad Lokeren met firma Vanden Avenne heeft omtrent slachthuis 'De Lokery' in de Oude Bruglaan, zal beëindigd worden. Dat werd maandagavond op de gemeenteraad beslist, maar toch verliep het agendapunt niet zonder slag of stoot.

Print

Herziening reglement begraafplaatsen

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Gemeenteraad van 28 november 2011
Vraag aan schepen Van Hoorick

Er zijn heel wat graven die een melding hebben gekregen tot hernieuwing van de grafconcessie. Ik hoor nu links en rechts van mensen die een hernieuwing van 10 jaar nog wel zouden zien zitten maar niet meer voor 30 jaar. Het gaat hier dan over familieleden die zelf al 70 jaar zijn of ouder.
Is er geen aanpassing mogelijk van het reglement zodat een grafconcessie van 10 jaar mogelijk is?

Lena Van Boven