Print

Overlast in bibliotheek

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Nog in verband met de Bibliotheek. Ik weet niet of alle raadsleden er zich bewust van zijn dat de overlast van jongerengroepjes die storend gedrag vertonen in de bibliotheeklokalen, nog steeds aan het groeien is. Dat is nu al meer dan een decennium dat ik dit hier in de raad ten berde breng.
Het werd allemaal nogal gemakkelijk weggewuifd maar nu stellen verschillende andere bronnen vast dat de overlast de spuigaten uitloopt. De politie moet er soms aan te pas komen, de ‘Dienst Integrale Veiligheid' is ingeschakeld en men overweegt camera’s te installeren op de verdieping. Die jongerenoverlast zou volgens ik vernomen heb, in de hand worden gewerkt omdat WIFI gratis in de bib ter beschikking wordt gesteld van de bezoekers.

Print

EVA Gezinswelzijn

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Ik heb over de inhoud van het huishoudelijk reglement enkele vragen.
In het ontwerp wordt verwezen naar een aantal groepen die bij voorrang toegang krijgen tot de kinderopvang. Op basis van het gelijkheidsbeginsel kunnen bezwaren geformuleerd worden tegen deze positieve discriminatie. Ik vrees dat deze voorrangsregels zullen leiden tot discriminatie van de opvang voornamelijk voor goed opgeleide tweeverdieners, die uiteindelijk wel het hoogste tarief betalen.

Print

Skatepark Nachtegaallaan

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Vorige maand hebben we via de pers vernomen dat de bouw van een skatepark in 2015 een feit is.
Ik las ook dat de buurt bij het gebeuren zal betrokken worden. Hopelijk zal dat meer inhouden dan een openingsreceptie want mij lijken die plannen redelijk concreet.

Print

Fietsverbinding Pijlstraat-Doornijkstraat

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Een goed jaar geleden is de nieuwe fietsverbinding langs de spoorweg 59 Gent-Antwerpen in gebruik genomen.

"Het betreffende fietspad bevindt zich tussen de Pijlstraat en de Doornijkstraat en past in een groter provinciaal fietsrouteplan.
Deze fietsverbinding is er dan ook gekomen en grotendeels gefinancierd door de provincie met de afspraak dat het beheer en eventueel bijkomende werken ten laste zijn van de stad of gemeente.

Print

Buurtinformatienetwerken

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

BIN boomt(maar niet overal) is de kop van een artikel dat we vorige week konden lezen in een krant. In heel wat gemeenten en steden worden BIN’s opgericht en in veel gevallen bestaan ze al vele jaren, met succes. In totaal zijn er 611 BIN’s in dit land en 44680 burgers werken hieraan mee. Geen overbodige luxe zou ik zo zeggen met maar liefst 75000 inbraken per jaar !