Print

Opvolging opvang asielzoekers

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

In opvolging van de vragen van vorige maand ivm opvang van asielzoekers willen we graag een huidige stand van zaken.

Volgens het antwoord dat we toen kregen waren er 18 plaatsen bezet volgens latere cijfers die ik ergens in een krant heb gezien was er sprake van 32 asielzoekers die reeds opgevangen worden.

Print

Gebruik van drones tijdens Lokerse Feesten

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

We worden geconfronteerd met een vrij nieuw fenomeen dat op korte tijd een hoge vlucht heeft genomen. Drones duiken tegenwoordig overal op. Sommige handelaars geven er al eentje cadeau bij een bepaalde aankoop en zelfs in warenhuizen worden ze spotgoedkoop aangeboden.
Op veel festivals, en ondertussen ook op alle provinciale domeinen, zijn drones verboden wegens te gevaarlijk. Terecht als je weet dat de roterende bladen diepe snijwonden kunnen veroorzaken bij aanraking.

Print

GRUP Slachthuis

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Wij zullen ons op dit punt onthouden en wel om de volgende reden: Wij geloven dat er te weinig rekening gehouden wordt met de impact die het realiseren van een 200 à 300-tal wooneenheden op de slachthuissite zal hebben op het kruispunt aan de Oude-Bruglaan na deze bestemmingswijziging. Er vormt zich nu al op sommige dagen en uren een file vanop de Oude-Bruglaan tot de oprit E17.

Print

Toekomstvisie bibliotheekbeleid

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Op de jongste beheerraad van de Bibliotheek  werd een heikele kwestie aangekaart. De Vlaamse regering zal de plicht die elke gemeente heeft, geld in een bib. te steken, afschaffen.  Of met andere woorden elke gemeente kan het subsidiekraantje dicht draaien en/of zachtjes aan laten uitdruppelen. Er dient opgemerkt dat de Openbare Bibliotheek van Lokeren een zeer goed draaiende dienst is waardoor de Lokeraars intens gebruik wordt van gemaakt.