Print

Bospark Of Parkbos?

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Elke Lokeraar die al eens in het Bospark of Verloren Bos komt heeft al gemerkt dat er vlijtig is gekapt. Een beetje te ijverig naar mijn gedacht maar alles zal wel verlopen volgens het bosbeheerplan denk ik dan. De stammen zijn verkocht maar nu heeft men het resthout verhakseld en er niet beter op gevonden dan de wandelpaden volledig te bedekken met een dikke laag van dat grof verhaksel wat voor heel wat ongemak zorgt.

Print

Vraag betreffende het Waas Zorgbedrijf

Written by Ludo Gerits on . Posted in uit de gemeenteraad

Geachte Heer Burgemeester, Geachte Heer Voorzitter,

Toen ik in de OCMW-raad vernam dat onze stad niet meestapte in het Waas Zorgbedrijf, was ik opgelucht. Er bestond een plan om alle OCMW-rusthuizen van het Waasland samen te brengen. Wie bedacht het onzalige plan om elf gemeenten met een totaal ander verleden en beleid, op dit vlak samen te voegen?

Print

Klimaatplan Waasland

Written by Ludo Gerits on . Posted in uit de gemeenteraad

Geachte Heer Burgemeester,

Toen ik een halve eeuw geleden in het secundair onderwijs zat, heb ik geleerd dat we rekening moesten houden met de komst van een nieuwe ijstijd.
Enkele jaren later, toen ik aan de andere kant van de klas stond, moest ik dat doemscenario al nuanceren. Nu weet ik dat het twee keer fout was, want al die tijd, tot nu toe, zitten we in een ijstijd. Er is namelijk een ijstijd als er een ijskap ligt in het noord- en zuidpoolgebied.

Print

Opsporing van mogelijk geradicaliseerde personen

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Dit is een lokale lijst van personen, opgesteld door de stuurgroep radicalisme...
Vraag: Wat is die "geconsolideerde lijst Bi Za" waar sprake van is in het verslag? Ik weet niet of er meer uitleg mag of kan gegeven worden ivm de lokale lijst en de opvolging ervan? Hoeveel personen worden er gevolgd? Gaat er niet teveel tijd verloren tussen het 'detecteren' van een geradicaliseerd persoon, het opvolgen, het doorspelen aan de federale diensten en het uiteindelijk belanden op die geconsolideerde lijst? Het lijkt mij wenselijk om kort op de bal te spelen.