Print

Budget gemeente 2017

Written by Ludo Gerits on . Posted in uit de gemeenteraad

Geachte Heer Burgemeester,

Het heeft weinig zin als ik nog eens zou herhalen wat ik al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw elk jaar deed, want u hebt al enkele jaren mijn voorstellen gevolgd: verminder de schulden, dan komt er geld vrij om leuke dingen te doen. U hebt de schulden verminderd en zoals ik voorspelde kan u ook leuke dingen doen. De schulden van OCMW en AZL zijn wel gestegen, maar er bestaat daar een duidelijk afbetalingsplan, dat niet op de rug van de belastingbetaler terecht komt. Onze bezorgdheid waarmee we in 2012 hier afscheid namen, is bij terugkeer verdwenen.

Print

Ontploffingsgeluiden in Lokeren

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Mijnheer de Burgemeester,

Verschillende burgers namen vandaag (13 december 2016) contact met mij op om te informeren naar de oorzaak van talrijke ‘ontploffingsgeluiden’. Zij hadden contact gehad met de politie en kregen de vreemde verklaring dat er een geheime opdracht werd uitgevoerd door de overheid; ze moesten zich niet ongerust maken maar er mocht niet geweten zijn wat er zich afspeelde.
Ontploffingsgeluiden die zelfs te horen waren in het Centrum van de Stad en ook in Daknam…

Print

Wateroverlast voorjaar 2016

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Lokeren en tal van andere gemeenten zijn op korte tijd verschillende keren getroffen door zware neerslag. Vele straten stonden op korte tijd onder. Dan rijzen automatisch enkele vragen en bedenkingen zoals: 'zijn de rioleringen, kolken en grachten in het verleden wel voldoende onderhouden en structurele problemen aangepakt?'

Print

Vraag radicalisering

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Geachte Burgemeester,

De laatste weken zouden er zeker één en waarschijnlijk twee Lokeraars naar Syrië vertrokken zijn. Het zouden allebei meisjes zijn. Vorige maand stond het jaarverslag van de politie hier op de agenda en is de 'opsporing van mogelijk geradicaliseerde personen' en de stuurgroep radicalisme nog ter sprake gekomen.

Print

Taverne Molenhuis

Written by Administrator on . Posted in uit de gemeenteraad

De heropgebouwde molenaarswoning met bijhorende taverne werd twee jaar geleden met grote trom geopend. Terecht een toeristische trekpleister genoemd, een meerwaarde voor de Heirbrugmolen en een extra troef voor de stad.