Print

Asielzoekers in het klooster van de Arme Klaren H.Hartlaan

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

De zusters Arme Klaren verlieten hun klooster in de H.Hartlaan eind augustus vorig jaar. Sindsdien gonst het van de geruchten dat daar vluchtelingen zouden opgevangen worden. Er is sprake van 60 tot 200 asielzoekers.

Ik zou graag weten wat er allemaal van klopt.
Zullen er binnenkort in het klooster vluchtelingen opgevangen worden?
Zo ja, betreft het hier een initiatief van de stad of gaat het om een privé-initiatief in samenwerking met Fedasil? Het is niets nieuws onder de zon dat sommigen munt proberen te slaan uit de toestand met de asielzoekers. Fedasil zit blijkbaar goed bij kas…
Zal de stad zulke privé-initiatieven steunen?
De geruchten zijn nogal hardnekkig en waar rook is, is vuur vandaar mijn vraag om wat meer uitleg.

Lena Van Boven

Ook in HLN: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-lokeren/eigenaar-biedt-klooster-arme-klaren-aan-voor-asielzoekers-a2646997/?utm_campaign=regio-r-link&utm_medium=social&utm_source=Facebook&utm_content=regio

Antwoord:

Geachte Mevrouw,
Beste Lena,

Hartelijk dank voor je mailtje.
Ik kan uit uw mail niet opmaken of het de bedoeling is om die vragen in openbare zitting te stellen, vandaar alvast deze inhoudelijke repliek.
Ik zet de stadssecretaris en mevr. Rita Van Kerrebroeck in cc (evenals de OCMW-voorzitter die mee betrokken is vanwege zijn bevoegdheden).

De eventuele opvang van asielzoekers in het voormalig klooster van de Arme Klaren in de H. Hartlaan stond blijkbaar reeds enkele malen geagendeerd op de kabinetsraad, ook nu vrijdag jl. nog.  Blijkbaar heeft de nieuwe eigenaar zijn pand aangeboden aan de federale regering.

Tot op heden heeft de regering daar nog geen beslissing in genomen.  Daarentegen keurde de regering vrijdag wel het verplichte spreidingsplan goed.  De concrete gevolgen en details voor stad en OCMW Lokeren werden nog niet gecommuniceerd, maar het zou eerder om een beperkt aantal gaan.

Daarmee lijkt de federale regering, althans voorlopig, eerder de voorkeur te geven aan de uitbreiding van het opvangnetwerk van de OCMW’s via de zgn. LOI’s i.p.v. grotere collectieve opvang-initiatieven zoals bv. het klooster van de Arme Klaren.

De Stad Lokeren staat achter die beslissing van de federale regering.  Immers het concentreren van grote groepen asielzoekers, vaak mensen die een problematische achtergrond met zich meesleuren, vinden wij geen goed idee.
Een aantal recente voorbeelden in andere gemeenten tonen dat aan.

Ik hoop u bij deze voldoende van antwoord te hebben gediend.
Ik wil je ook nog melden dat OCMW-voorzitter Luc De Block hieromtrent volledig op dezelfde golflengte zit.

Met vriendelijke groeten

Filip Anthuenis
Burgemeester Lokere