Print

Belasting op administratieve stukken

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Wij gaan dit niet goedkeuren. Dit is al de derde belastingverhoging in evenveel jaar. Daar waar een identiteitskaart twee jaar geleden 17euro kostte zal dat nu 21euro zijn, een verhoging van 4euro waarvan 3,80euro stadsbelasting!

Dit is niet in verhouding met het FOD Binnenlandse zaken die een verhoging van respectievelijk 0,20cent (EIK) en 0,10cent (KIDS) doorvoert.

Een BIO(metrische) kaart voor vreemdelingen is duurder maar het tarief is hetzelfde als de(EIK/EVK) elektronische identiteitskaart namelijk 21euro.
Omdat de Stad eenzelfde bedrag wil innen voor Belgen als vreemdelingen moet de Lokeraar dus dieper in de buidel tasten!
Wat de KIDS-ID betreft is hier ook een stijging van 7euro naar 8euro terwijl het FOD slechts een stijging van 0,10cent doorvoert.

Hier is geen sprake van gelijkschakeling van tarief voor Belgen en vreemdelingen, nochtans betaalt de Lokeraar hier 8euro voor een identiteitsbewijs voor een kind en vreemdelingen slechts 1euro.
Ik heb hier reeds met de stadsdiensten over gemaild eerder dit jaar nadat ik daar klachten over had gehoord van mensen die zich daar benadeeld door voelden en terecht. Als antwoord kreeg ik dat het kaartje voor vreemdelingen uit karton bestaat en het andere uit steviger materiaal. De burger ligt daar echt niet van wakker uit welk materiaal dat kaartje(met beperkte geldigheid) gemaakt is of welk bedrag het FOD Binnenlandse Zaken of de stad voor zijn rekening neemt.Uiteindelijk telt voor de Lokeraar enkel wat het kost en dat blijft een verschil, in dit geval, van 7euro. Ik vraag uitdrukkelijk om deze ongelijkheid weg te werken!

De burgemeester en de schepen van financiën beloofden om de tarieven naar beneden af te ronden na het protest van de oppositie en later de ongelijkheid te bespreken en te bekijken met de bevoegde diensten.

Lena Van Boven