Print

Verlichting fiets-en wandelpad

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Mijn fractie zal dit punt goedkeuren. We zijn al jaren vragende partij om deze veelgebruikte verbindingsweg tussen Lokeren en Eksaarde te voorzien van verlichting.
Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in fietspaden en in het stimuleren om meer de fiets te gebruiken voor woon- en werkverkeer. Daar maken comfortabele, verlichte en veilige paden deel van uit.

Met alle respect voor verenigingen die zich inzetten voor het behoud van waardevol natuurgebied. Ik vind dat ook belangrijk maar ik vind de veiligheid van mensen nog net iets belangrijker. Zeker omdat de aangehaalde argumenten om geen verlichting te plaatsen helemaal niet overtuigen. Het voornaamste argument is de verstoring van de nachtactiviteit van vleermuizen en andere soorten. Als ik eens kijk op de site van Vleermuis.Net lees ik dat er vleermuizen zijn die ongevoelig zijn voor oranje/rode verlichting, dat er zijn die lichttolerant zijn, dat er zijn die zelfs profiteren van het insectenaanbod rond kunstmatige lichtbronnen. Uilen en andere nachtdieren hebben een beetje licht nodig om te kunnen jagen… In het dossier hier is er sprake van faunavriendelijke verlichting. Er is dus geen reden om dit niet goed te keuren, integendeel.

Uit de toon van de mail die we mochten ontvangen van Natuurpunt Lokeren begrijp ik dat er geen ruimte is voor dialoog of compromis: ‘We willen geen verlichting.’ Punt. ‘Vals gevoel van veiligheid’… Punt. Dan ben je uitgepraat natuurlijk.

Wij hopen alvast dat de verlichting er komt. Veiligheid voor alles.

Lena Van Boven

Zie ook: Verhitte discussie over verlichting wandelpad