Print

Ziekteverzuim bij buitenschoolse kinderopvang

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Nadat ik enkele misnoegde begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang hoorde over de werkdruk en het tekort aan personeel heb ik eens wat cijfers opgevraagd.

Ik stel vast dat er niet is overdreven als ik het percentage ziekteverzuim bekijk. Er is bijna een verdubbeling tegenover 2015 !

Heeft u daar een verklaring voor?
Feit is dat voor veel begeleidsters het water aan de lippen staat. Ik hoor cijfers over bepaalde opvanglocaties van 2 begeleiders voor 46 kinderen en 3 begeleiders voor 60 kinderen…
Wettelijk kan dat al niet meer en bent u aansprakelijk als er iets gebeurt.

Van een kwalitatieve opvang kan hier toch geen sprake meer zijn. Ouders verwachten dat hun kind de beste zorgen krijgt en veilig is. Op die basis kan dat onmogelijk nog gegarandeerd worden. Dit is niet iets dat ontstaan is van vandaag op morgen. U bent vast al op de hoogte van de problematiek. Graag verneem ik dan ook of er een plan is om de werkdruk voor de begeleiding te doen afnemen en de kwaliteit en veiligheid voor de kinderen te verhogen.

Noot: Volgens de schepen is er al een overleg geweest met verschillende diensten en zal er extra personeel aangeworven worden om de werkdruk bij de begeleidsters in de toekomst te verlagen.

Lena Van Boven

Uit GVA 21-06-18

Uit Het Nieuwsblad 21-06-18