Print

Tussenkomt inbraak WZC

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Op 13 april is het indringers gelukt om de kluis van WZC Ter Durme tijdens de nacht leeg te roven.

Het is toch wel verontrustend dat een instelling waar zoveel zorgbehoevenden verblijven, en een minimum aan personeel aanwezig is gedurende de nachturen, niet is voorzien van enige beveiliging. In dit geval zijn de bewoners hun zakgeld kwijt maar dit kon veel traumatischer afgelopen zijn voor bewoners en personeel.

Er dringen zich dan ook maatregelen op om erger te voorkomen en de veiligheid te garanderen. Beter voorkomen dan genezen is een oud gezegde maar wordt niet altijd ter harte genomen.
Het is niet de eerste keer dat het zorgcentrum ongewenst bezoek kreeg, ook op 8 februari werd er na een melding door een alerte bezoeker een verdacht individu meegenomen door de politie. De aanwezige personeelsleden hadden schrik. Waarom werd er al niet eerder nagedacht over extra veiligheidsmaatregelen?

Op 15 april, twee dagen na de inbraak, stond de buitendeur van het WZC ’s avonds laat  al terug open daar waar ze eigenlijk om 19u dient gesloten te zijn.
Dit zijn toestanden die onaanvaardbaar zijn. Het verzorgend personeel die de handen vol hebben kunnen onmogelijk nog eens instaan voor de veiligheid.

Graag had ik vernomen welke maatregelen er zullen genomen worden om zulke feiten te voorkomen en de veiligheid van bewoners en personeel te garanderen?
Wie zal de bewoners die schade hebben geleden vergoeden?

Lena Van Boven