Print

Nieuwe bouwaanvraag Turkse Diyanet-moskee

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Bij de bouwaanvraag voor een Turkse moskee aan het Vrijheidsplein hebben we als raadslid de kans niet gekregen dit hier ter sprake te brengen omdat het openbaar onderzoek, toevallig of niet, liep tussen twee raden in.

Ondertussen werd er opnieuw een aanvraag tot bouwen van een Turkse moskee ingediend. Deze keer is er een perceel in de Sterrestraat aangekocht met een oppervlakte van meer dan 6000m2 met de bedoeling om er een moskeecomplex  van 1500m2, dat zal bestaan uit 3 niveaus, te realiseren. Een normaal mens vraagt zich af waar een vzw het geld vandaan haalt om een project van deze omvang te realiseren.

Het antwoord ligt misschien in de aanvraag die op naam staat van een Diyanet-moskee. Diyanet-mokeeën zijn Turkse staatsmoskeeën die onder leiding staan van het ministerie van Algemene zaken van de Turkse president Erdogan. De moskee staat dus rechtstreeks onder het gezag van het hoofd van de Turkse regering. De Diyanet-imams zijn Turkse staatsambtenaren die door Turkije slechts worden gezonden, teneinde integratie in de samenleving te vermijden.
De Diyanet-moskeeën zijn er allerminst op gericht om harmonieus samen te leven met niet-moslims, en nog meer, de opdracht hebben de Turken in Lokeren te bespioneren.

Deze Turkse staatsmoskeeën staan, zoals ik al zei, onder leiding van de Turkse president Erdogan, die al herhaaldelijk heeft verklaard niet te geloven in een gematigde islam noch in gelijk welk integratiebeleid. Verontrustend is de meest bekende uitspraak van Turks president Erdogan: “Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.”

Het beeld van een ‘thee-en-koekjes’-islam die men ons wil voorschotelen heeft weinig gemeen met de realiteit.

Vindt u het normaal dat de gemeente het aan de Turkse staat mogelijk maakt sommige inwoners van Lokeren in 't oog te houden? Vindt u het normaal dat een buitenlandse en zeer gevaarlijke overheid in Lokeren een spionagecentrum kan bouwen? Sommige landen hebben al beslist buitenlandse financiering van moskeeën te verbieden.

Zou u niet eenzelfde maatregel kunnen nemen?

Lena Van Boven