Print

Klimaatactieplan

Written by Ludo Gerits on . Posted in uit de gemeenteraad

Geachte Heer Burgemeester,

De laatste gemeenteraad van 2016 moet het klimaatactieplan goedkeuren. Is dit toeval, of heeft het iets te maken met de nieuwe wind die vorige maand in Noord-Amerika is opgestoken? Toeval bestaat niet, zeker niet in de politiek. Of het een koude of warme wind wordt, weten we pas volgende maand. Ieder kan het invullen naar zijn ideologische voorkeur. Het worden boeiende tijden. Mij is het in elk geval opgevallen dat recent verschillende klimaatcritici uit de kast gekomen zijn. Wie zijn informatie uit andere bronnen haalt dan onze politiek correcte media, zal het ook al weten.

Een vorige keer heb ik hier al kritiek geuit op dit plan. Het is wetenschappelijk onvolledig en politiek eenzijdig. Zo blijft de term “duurzame energie” bestaan. Ik hoop dat die energie duurzamer is dan de windmolens die haar moeten opwekken. Die zijn na tien jaar hopeloos versleten en moeten vervangen worden, op onze kosten natuurlijk. Een kerncentrale houdt het tenminste veertig jaar vol. Is dat dan duurzamere energie?

Het plan probeert ons op te zadelen met een schuldcomplex: wat zijn wij Lokeraars toch vuile, vieze milieuvervuilers. We hopen daarentegen dat de schepen van landbouw haar boeren heeft gelukgewenst omdat ze er in geslaagd zijn in 2014 de koolzuuruitstoot met 42% te verminderen tegenover 2011. 42%!  Doe het maar eens na. Is goed nieuws dan geen nieuws?

Jammer dat de cijfers van 2015 nog niet verwerkt zijn. Blijkbaar was er ergens een energietekort. We zouden graag weten of het een blijvende ontwikkeling is.
Een papierverwerkend bedrijf (Van Gansewinkel, om het niet te noemen) maakt reclame met de slogan “Weet u hoeveel bomen wij kunnen redden met zoveel ton vertrouwelijke documenten?” Als een privé bedrijf dat kan berekenen, dan kan IDM dat ook. Doe eens een dergelijke oefening en bereken dan hoeveel koolzuur er door die bomen wordt opgenomen sinds 2011. Cumulatief natuurlijk, want een boom die in 2011 is gered, neemt nog decennia CO² op, nog lang nadat wij er niet meer zullen zijn. U kan dezelfde berekening maken met het glas of de biomassa die door IDM worden ingezameld.
In plaats van de Lokeraars om hun oren te slaan met de uitstoot, zou u hen een schouderklopje kunnen geven en zeggen: “Goed bezig met de vermindering van CO²”.
Bovendien betalen zij er ook nog zelf voor via de belastingen. Ze verdienen onze dank, maar ik krijg niet de indruk dat dit plan overloopt van dankbaarheid. Ik krijg eerder de indruk dat het is geschreven door verzuurde azijnpissers.

Tot besluit: als ik de opsomming van de gemeentelijke acties lees, krijg ik de indruk dat de meeste hiervan gratis zijn. Maak dat de kerstganzen wijs, gratis bestaat niet. Maar het is typisch voor alle klimaatplannen: niemand weet hoeveel die zullen kosten en wie dat zal betalen. Als dan ooit eens de afrekening komt, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe belasting op elektriciteit, is de verontwaardiging algemeen. Iedereen moet dan meebetalen aan de hersenspinsels van de klimaatadepten. We weten dus wat ons te wachten staat. Zeg niet dat ik u niet verwittig heb.

Dank voor uw aandacht.