Print

Organiseren van verkeersklassen

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Vraag: Gebeurt dit nog door de politie zelf of door vrijwilligers? (Ik stel die vraag naar aanleiding van een recent krantenartikel met als titel 'Meneer agent' mag niet meer voor de klas)

Wat mij hier ook opvalt is de opmerking over de attitude van sommige leerlingen. Het gaat hier over 12-15jarigen waardoor de verkeersklassen nu met dubbele bezetting dient gegeven te worden om enige orde af te dwingen...?? Dat zijn nu nog snotneuzen (in het jaarverslag 'specialekes' genoemd) die op dit moment met de fiets de weg onveilig maken maar over enkele jaren de baan opgaan met snelle wagens...Worden die jongeren ook buiten die verkeersklassen verder opgevolgd...?

Antwoord zonechef: Voorlopig worden de verkeerslessen nog gegeven door de politie maar in de toekomst zal dat een taak zijn voor de burgerij.
De 'specialekes', meestal anderstalige nieuwkomers, worden buiten de verkeersklassen op geen enkele manier opgevolgd ondanks hun reeds crimineel en grensoverschrijdend gedrag.
Van de schoolbank naar de rechtbank...?

Lena Van Boven