Print

Opsporing van mogelijk geradicaliseerde personen

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Dit is een lokale lijst van personen, opgesteld door de stuurgroep radicalisme...
Vraag: Wat is die "geconsolideerde lijst Bi Za" waar sprake van is in het verslag? Ik weet niet of er meer uitleg mag of kan gegeven worden ivm de lokale lijst en de opvolging ervan? Hoeveel personen worden er gevolgd? Gaat er niet teveel tijd verloren tussen het 'detecteren' van een geradicaliseerd persoon, het opvolgen, het doorspelen aan de federale diensten en het uiteindelijk belanden op die geconsolideerde lijst? Het lijkt mij wenselijk om kort op de bal te spelen.

Ik merk hier in Lokeren meer en meer opvallende figuren op waar ik mij vragen bij stel en die mij verontrusten... Vrouwen in lange spookachtige gewaden, bijna volledig bedekt compleet met handschoenen. Ik vind dit geen geruststellende evolutie. Vooral omdat dit zeer jonge vrouwen zijn die hier waarschijnlijk geboren en opgegroeid zijn wat dus wil zeggen dat er duidelijk een radicalisering aan de gang is.

Antwoord zonechef: Die geconsolideerde lijst van het OCAD wordt gevoed door de Lokale Politie. Wanneer iemand het label geradicaliseerd krijgt komt deze op de lijst van de staatsveiligheid. Dit gebeurt na huisbezoeken(bevel), contacten op school en het CBL...en in overleg met de stuurgroep radicalisering. De lokale lijst bevat 12-18 personen die gevolgd worden.

Lena Van Boven