Print

Sluitingsbesluit vzw Kruispunt

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Geef vzw’s een VIP-behandeling!
We zien hier de zoveelste tijdelijke sluiting van een duistere vzw passeren op de agenda met dezelfde inslag. Namelijk, de voorzitter van vreemde origine verkoopt verdovende middelen in de vzw, alle aanwezigen testten positief…Weer dezelfde uitleg tijdens het verhoor, ‘Hij was niet ter kwader trouw, het waren maar vriendendiensten, ik zal het nooit meer doen, het is een cultureel probleem…’ Je kan je dan afvragen welke cultuur we hier binnenhalen.

In het dossier is enkel de kennisgeving terug te vinden, daar waar er in het verleden in zulk een dossier ook de statuten, het onderzoek en het verhoor te vinden waren. Wat is daar de reden van dat die stukken niet meer in het dossier zitten? We moeten het hier dus mee doen. Een vzw dient een belangeloos doel na te streven welk staat beschreven in de statuten. In de vzw’s die we hier zien verschijnen is gebruiken en handelen in drugs het enige doel.

Tijdelijke sluitingen zijn ook maar tijdelijke oplossingen. We hebben hier in Lokeren al enkele voorbeelden van vzw’s die na zo een sluiting gewoon terug hun gang gaan al dan niet onder een andere naam. Veel moeite voor weinig resultaat.
Is het niet mogelijk om te  verhinderen dat zulke vzw’s zich hier nestelen in Lokeren? Of om het hen lastig te maken op alle mogelijke manieren zoals het VIP-project (Very Irritating Police) met probleemjongeren doet aan de Westkust? Geeft die vzw’s een VIP-behandeling.

Wat ik graag nog wil weten, want dat kon ik nergens uit opmaken, hoelang was deze vzw al actief? Wanneer is er een onderzoek gestart door de politie?
Hoelang kon deze vzw Kruispunt zijn gang gaan?

Lena Van Boven