Print

Opvolging opvang asielzoekers

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

In opvolging van de vragen van vorige maand ivm opvang van asielzoekers willen we graag een huidige stand van zaken.

Volgens het antwoord dat we toen kregen waren er 18 plaatsen bezet volgens latere cijfers die ik ergens in een krant heb gezien was er sprake van 32 asielzoekers die reeds opgevangen worden.

Wat me niet heel duidelijk is…gaat dit dan over 32 families of is dit een totaal? Kunt u ook de verhouding meegeven van het aantal mannen, vrouwen, families…Hoeveel kinderen lopen hier school en wat zal dat de stad kosten. Dit was vorige maand nog niet duidelijk.

De vluchtelingenstroom gaat onverminderd voort bij gebrek aan een kordaat beleid en er worden op alle niveaus beslissingen genomen zonder enige inspraak van de burger en tegen de wil van het overgrote deel van de bevolking in. Onder druk van staatssecretaris T. Francken worden alle leegstaande gebouwen volgepompt met asielzoekers. De vraag om… is ondertussen een verplichting tot… geworden.

Moeten we wat onze stad betreft vrezen voor nog meer opvang van asielzoekers? Onze mening kent u. Vol is vol, genoeg is genoeg!!