Print

Gebruik van drones tijdens Lokerse Feesten

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

We worden geconfronteerd met een vrij nieuw fenomeen dat op korte tijd een hoge vlucht heeft genomen. Drones duiken tegenwoordig overal op. Sommige handelaars geven er al eentje cadeau bij een bepaalde aankoop en zelfs in warenhuizen worden ze spotgoedkoop aangeboden.
Op veel festivals, en ondertussen ook op alle provinciale domeinen, zijn drones verboden wegens te gevaarlijk. Terecht als je weet dat de roterende bladen diepe snijwonden kunnen veroorzaken bij aanraking.

De wetgeving inzake ‘vliegen met drones’ staat nog niet op punt. Een update is in voorbereiding en zou er pas komen tegen het eind van dit jaar. In 2013 werd er een omzendbrief gepubliceerd betreffende het gebruik en vliegregels van modelluchtvaartuigen. Dit betekent dat modelluchtvaartuigen voor recreatief en sportief gebruik enkel kunnen ingezet worden op daartoe bestemde terreinen en onder geen beding daarbuiten.

Binnenkort zijn het feesten in onze stad en er zal wellicht eentje op het idee komen om wat spectaculaire luchtbeelden te maken. In het politiereglement van de stad Lokeren vind ik niets terug wat hierop van toepassing kan zijn.
Wat is het huidige standpunt van het stadsbestuur ter zake? Is het nodig of wenselijk om het politiereglement nu of in de toekomst aan te passen?

Lena Van Boven

Antwoord:

Hr. Voorzitter : Het is een nieuw fenomeen. Ik heb ook al gezien dat het veiligheidsbeleid van de lokale politie op korte termijn, en ik denk ook niet op middellange termijn gebruik willen maken van drones. Het is ook niet voorzien in hun meerjarenplanning dus dat is niet aan de orde. Ook bij de Lokerse feesten hebben er ons geen signalen bereikt dat men met drones over de feesten is beginnen vliegen. Ik denk dat het op dit moment eigenlijk niet aan de orde is. Ook het politiereglement moet niet op korte termijn veranderd worden in verband met de problematiek van de drones.  Ik denk dat we dat op termijn gaan moeten bekijken mocht dat fenomeen echt problematisch worden maar ik denk niet dat dit nu aan de orde is.

Mevr. Van Boven : burgemeester, het is beter voorkomen dan genezen.

Hr. Voorzitter: ja, dat is waar.