Print

Uitbetaling loon vrijwillige brandweer

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Een vrij klein artikel in de kranten van 7 en 8 mei wees ons erop dat er sinds de brandweerhervorming die op 1 januari dit jaar van kracht werd, een probleem blijkt te zijn met de uitbetaling van de lonen van de brandweervrijwilligers.

De meesten werden dit jaar nog niet betaald !
De webstek van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers werpt meer licht op de zaak. Het probleem situeerde zich bij de administratieve diensten van het land. Normaal worden de vrijwilligers per kwartaal door hun zone betaald, maar administratief liep daar het een en ander mis. In april waren er nog heel wat lonen niet gestort of waren er verkeerde bedragen uitbetaald.

In heel wat gemeenten draaien brandweerkorpsen zoals hier in Lokeren op vrijwilligers. Dat die intussen opereren in zones maakt voor de inwoners niets uit. Voor hen blijft dat de lokale brandweer en ze vertrouwen erop dat die nog steeds goed functioneert. Volgens de VVB loopt er sinds de hervorming echter nog meer fout dan de uitbetaling van de lonen en lopen we het risico dat vrijwilligers gedemotiveerd raken en afhaken.

We zijn ervan overtuigd dat het loon niet de voornaamste drijfveer is voor de meeste brandweervrijwilligers, maar ze hebben recht op een correcte betaling.
Hoe is de toestand momenteel ? Zijn de administratieve kwalen verholpen en de lonen uitbetaald ?

Lena Van Boven

Antwoord:

Hr. Voorzitter : Wat de zone Oost betreft, dus Lokeren zit, samen met een aantal andere gemeenten in een brandweerzone Oost, ik ben er trouwens voorzitter van en het probleem stelt zich daar niet. De mensen zijn allemaal uitbetaald. Er was wel een probleem met de post Lokeren die 2 dagen later zijn uitbetaald. Er wordt nog uitgezocht wat de reden was maar die zijn begin april allemaal uitbetaald. Er zijn hier en daar wel wat foutjes vastgesteld geworden. De uitbetaling correspondeerde niet altijd met de gepresteerde uren; soms in het voordeel van de brandweerman en soms in het nadeel. Men is dat nu allemaal aan het uitzoeken.

Het is natuurlijk een volledig nieuwe situatie maar de problemen stellen zich hier niet zoals u daar schetst. In andere zones zijn er effectief wel problemen geweest maar bij ons is dat niet het geval. Het is wel terecht dat we constant moeten opvolgen dat de vrijwilligers niet in de kou blijven staan.

Ik heb ook wel opgemerkt dat die brandweerhervorming vooral opgemaakt is in Brussel door een aantal professionele brandweermensen en dat de vrijwilligers een beetje op de achtergrond gekomen zijn. Het is ook onze taak denk ik om binnen het bestuur van zone Oost om de vrijwilligers voldoende in de verf te kunnen zetten en voldoende te kunnen motiveren. Wij hebben hetzelfde doel dat onze vrijwilligers hun werk kunnen blijven doen zoals ze in het verleden altijd hebben gedaan en gemotiveerd blijven. We behoren tot dezelfde vakbond op dat vlak.