Print

Toekomstvisie bibliotheekbeleid

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Op de jongste beheerraad van de Bibliotheek  werd een heikele kwestie aangekaart. De Vlaamse regering zal de plicht die elke gemeente heeft, geld in een bib. te steken, afschaffen.  Of met andere woorden elke gemeente kan het subsidiekraantje dicht draaien en/of zachtjes aan laten uitdruppelen. Er dient opgemerkt dat de Openbare Bibliotheek van Lokeren een zeer goed draaiende dienst is waardoor de Lokeraars intens gebruik wordt van gemaakt.

Ik meen vertrouwen te kunnen hebben in het feit dat het huidige Stadsbestuur geen intentie heeft in verband met het afbouwen van de instandhouding van onze huidige Bibliotheek. In de beheerraad van dinsdag jl. werd zelfs bevestigd dat het omgekeerde waar is: de uitleenpost Eksaarde wordt verder uitgebreid. Dank daarvoor vanwege onze fractie.

Ik wil hier toch even attenderen op de toekomst:  wij, verkozen door de Lokeraars, zullen altijd alert moeten blijven in deze aangelegenheid. Stadsbesturen uit de toekomst zouden wel eens kunnen oordelen dat het (electoraal?) meer loont geld te steken in bijvoorbeeld ‘voetbal’ dan in cultuur. We moeten op onze qui-vive blijven om dit te verhinderen.
Graag had ik dan ook van het stadsbestuur vernomen wat hun toekomstvisie is in deze kwestie?

Lena Van Boven