Print

Overlast in bibliotheek

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Nog in verband met de Bibliotheek. Ik weet niet of alle raadsleden er zich bewust van zijn dat de overlast van jongerengroepjes die storend gedrag vertonen in de bibliotheeklokalen, nog steeds aan het groeien is. Dat is nu al meer dan een decennium dat ik dit hier in de raad ten berde breng.
Het werd allemaal nogal gemakkelijk weggewuifd maar nu stellen verschillende andere bronnen vast dat de overlast de spuigaten uitloopt. De politie moet er soms aan te pas komen, de ‘Dienst Integrale Veiligheid' is ingeschakeld en men overweegt camera’s te installeren op de verdieping. Die jongerenoverlast zou volgens ik vernomen heb, in de hand worden gewerkt omdat WIFI gratis in de bib ter beschikking wordt gesteld van de bezoekers.

Aanvullend wil ik nog melden dat het huidig uitleensysteem ook mee aan de basis ligt van het oneigenlijk gebruik van de bovenverdieping van de Bibliotheek. Dit systeem wordt bepaald door de infrastructuur van het gebouw.  Aan de balie beneden heb je verschillende loketten bemand door de personeelsleden van dienst. Er wordt niemand voorzien om continu op de bovenverdieping te zijn. Er is daar niet de minste controle. Daar wil ik onmiddellijk aan toevoegen dat omwille van personeelstekort –dat momenteel zelfs heel prangend is-  onmogelijk kan gevergd worden van de dienstdoende personeelsleden dat ze permanent iemand op die bovenverdieping delegeren tijdens de uitleenuren.

Alles samengenomen wil ik als lid van de Beheerraad, er de nadruk op leggen dat we met z’n allen de geëigende bibliotheekbezoeker moeten beschermen zodat die gebruik kan maken in alle sereniteit van alle faciliteiten die onze mooie Bibliotheek biedt. Het kan en mag niet dat dit ‘verziekt’ wordt door groepjes ongeregeld die de bib-ruimte alleen (mis)bruiken voor een bepaald soort ‘sociale samenscholingen’ die niet de ‘core-business’ van een openbare bibliotheek zijn.

Het bib-reglement verbiedt eten, drinken en allerlei ander storend gedrag in de bib. Wat als daaraan eens de consequentie werd verbonden van een toegangsverbod bij herhaaldelijk overtreden? Consequentie die dan ook DEGELIJK dient uitgevoerd te worden. Opmerkingen die tot den treure herhaald worden en zonder gevolg blijven, daar veegt men zijn voeten aan.

Dé ultieme maatregel om de overlast te beteugelen zou zijn dat daar op de verdieping permanent iemand aanwezig was om te controleren. (vooral dan op woensdagnamiddag en na schooltijd) Momenteel is de bib. met 4 voltijdse langdurig zieke personeelsleden onderbemand.  Ik vraag dan ook om een grotere inspanning te leveren dan de huidige één halve opdracht vervanging. De overlast bewijst dat men de bib niet onderbemand kan laten. Ik wil er hier extra op aandringen opdat het stadsbestuur bij voorrang rekening wil houden met het goed functioneren van de bib. en hen niet op een onwerkzaam minimum aan personeelsleden te laten zitten.
Een laatste boutade naar onze burgemeester en schepenen toe: laat de bib nooit verloederen want anders heeft Hendrik Conscience zijn volk vergeefs leren lezen.

Lena Van Boven