Print

EVA Gezinswelzijn

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Ik heb over de inhoud van het huishoudelijk reglement enkele vragen.
In het ontwerp wordt verwezen naar een aantal groepen die bij voorrang toegang krijgen tot de kinderopvang. Op basis van het gelijkheidsbeginsel kunnen bezwaren geformuleerd worden tegen deze positieve discriminatie. Ik vrees dat deze voorrangsregels zullen leiden tot discriminatie van de opvang voornamelijk voor goed opgeleide tweeverdieners, die uiteindelijk wel het hoogste tarief betalen.

Logisch zou zijn dat een ouder die werkt altijd voorrang krijgt ongeacht of die alleenstaand is, wel of niet een diploma heeft of het om een pleegkind gaat. Deze laatste heeft zelfs recht op een minimumtarief. Ik zou graag de motivatie kennen van dit voordeel. Bovendien is het nog eens decretaal verplicht dat 20% kinderen uit een groep moeten komen waar tweeverdieners met een diploma al helemaal niet aan te pas komen. Het ene kind is dus het andere niet.
Onze mening kent u schepen, Wie opvang nodig heeft vanwege zijn werk, krijgt voorrang op iemand zonder werk of iemand die lessen Nederlands of inburgering volgt.

Even terzijde:

Ik wil niet moeilijk doen of muggenziften maar ik wil toch wel eens opmerken dat de uitnodigingen voor de vergadering te laat worden bezorgd. Vorige maand kreeg ik deze op de dag zelf. Volgens artikel 13 van de statuten moet dit minstens 8 dagen op voorhand gebeuren.
Ook het verslag van de vorige vergadering zit niet in het dossier

Lena Van Boven