Print

Het Lokaal Toewijzingsreglement

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Het verwonderd mij eigenlijk dat het zolang heeft geduurd eer dit reglement op de raad gebracht is.(reeds in 2008 akkoord voor opmaak) Eigenlijk gaat het hier slechts over een kleine aanpassing in het standaardluik van het ‘intern huurreglement’ meer bepaald bij de absolute voorrangsregels. 
Als ik lees dat de maatschappij Tuinwijk reeds eind 2007 in een schrijven kenbaar heeft gemaakt vragende partij te zijn voor een lokaal toewijzingsreglement teneinde bepaalde problemen in de toekomst beter te kunnen aanpakken dan stel ik mij ernstige vragen bij het beleid.

Uit de drie mogelijkheden om een eigen lokaal woonbeleid te ontwikkelen, LOKALE BINDING,SPECIFIEKE DOELGROEPEN EN LEEFBAARHEID  is er gekozen  voor de doelgroep SENIOREN 65+

De keuze voor deze doelgroep is begrijpelijk wegens de vergrijzing en het tekort aan aangepaste en betaalbare woningen op de private huurmarkt. Anderzijds had ik graag wat cijfergegevens gezien in het dossier . Hun aandeel op de wachtlijst bijvoorbeeld.
We gaan er dus van uit dat de ‘doelgroep senioren’  een logische keuze is maar ik denk niet dat Tuinwijk dit voor ogen had toen ze het hadden over bepaalde problemen aanpakken.
Het luik van de leefbaarheid is volledig weggeveegd terwijl er toch ook volgens u, (ik lees uit het woordelijk verslag)‘wel degelijk een aantal buurten zijn die worstelen met bedreigde leefbaarheid’…  Het is een vanzelfsprekendheid, die leefbaarheid, die je zomaar niet naast je heen kan schuiven’.
U kunt moeilijk zeggen dat er geen samenlevingsproblemen meer zijn in bepaalde complexen en wijken. Misschien heeft u een andere oplossing bedacht en zal de overlast die sommige huurders veroorzaken strenger aangepakt worden. Of heeft u zoals ons ook kritische bedenkingen bij de ambitie om via een reglement de leefbaarheid te herstellen zolang niet mag gesproken worden over de beperking van de massale toestroom van allerlei soorten migranten en gezinsherenigers naar de sociale huisvesting.

We willen de feestvreugde niet helemaal bederven, we zijn niet tegen de in het reglement opgenomen toewijzingsregels maar de door u genomen maatregelen zijn niet voldoende.

Lena Van Boven

IN DE PERS  9 november 2011

De politieke partijen van Lokeren vinden het een juiste beslissing dat de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk voortaan 135 woningen voorbehoudt voor senioren.
Maar volgens zowel sp.a als Vlaams Belang was dat niet de intentie van Tuinwijk.
"Al in 2007 werd toestemming gevraagd om een lokaal toewijsbeleid in te voeren, toen had Tuinwijk niet de senioren op het oog maar wel bepaalde wijken waar de leefbaarheid onder druk stond", reageert Lena Van Boven (VB).
Ook Jeanine Bellens (sp.a) deelt die mening.
Volgens schepen Filip Liebaut (CD&V) is de situatie intussen positief geëvolueerd.
"Het gaat qua leefbaarheid de goede richting uit, dankzij de inspanningen van onder meer Tuinwijk en de buurtwerking." DVR

© 2011 Concentra
Artikelinformatie
Datum publicatie: 09 november 2011
Bron: Gazet van Antwerpen
Editie: Waasland
Pagina: 40
Aantal woorden: 1411