Print

Ontploffingsgeluiden in Lokeren

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Mijnheer de Burgemeester,

Verschillende burgers namen vandaag (13 december 2016) contact met mij op om te informeren naar de oorzaak van talrijke ‘ontploffingsgeluiden’. Zij hadden contact gehad met de politie en kregen de vreemde verklaring dat er een geheime opdracht werd uitgevoerd door de overheid; ze moesten zich niet ongerust maken maar er mocht niet geweten zijn wat er zich afspeelde.
Ontploffingsgeluiden die zelfs te horen waren in het Centrum van de Stad en ook in Daknam…

Ikzelf stel mij dan met de ongeruste inwoners de vraag: “…wat gebeurt er hier in Lokeren dat zo geheim moet blijven, is het wel juist dat niemand zich zorgen hoeft te maken.
Op zijn minst een zeer zonderlinge aangelegenheid waarbij de factor ‘overheid’ en ‘geheim’ gekoppeld werden en dat in een tijd van terreur met aanslagen. Het geeft aanleiding tot speculaties. Wat ik al hoorde was ‘men heeft misschien bommen gevonden in Lokeren’ en ‘het is waarschijnlijk DOVO die springtuigen opblaast…’

Hoe onschuldig zijn die ‘ontploffingen’ dan wel? En waarom werden de mensen niet voorgelicht betreffende de aard en de duur van deze merkwaardige feiten?
Sta mij toe zo gauw mogelijk een antwoord te willen krijgen op deze vragen.

Lena Van Boven

Antwoord burgemeester:

Zie facebook-bericht namens stad Lokeren.
Het ging over een oefening van de Special Forces van het leger. Er was vanzelfsprekend geen enkel gevaar voor de bevolking en de omgeving.
Het was de uitdrukkelijke wens van de verantwoordelijke bevelhebbers om hier geen ruchtbaarheid aan te geven. Privacy- en operationele redenen lagen hiervan aan de basis.
Geen paniek dus.