Print

Wateroverlast voorjaar 2016

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Lokeren en tal van andere gemeenten zijn op korte tijd verschillende keren getroffen door zware neerslag. Vele straten stonden op korte tijd onder. Dan rijzen automatisch enkele vragen en bedenkingen zoals: 'zijn de rioleringen, kolken en grachten in het verleden wel voldoende onderhouden en structurele problemen aangepakt?'

Ik stel vast dat er lang voor deze extreme regenval reeds op sommige plaatsen stelselmatig problemen zijn, zelfs bij droog weer of lichte neerslag.
Problemen zoals verhoogde druk op de leidingen en op toiletten. In de Rozenstraat staat het water uit de riolering even hoog als de straat. Bij de minste neerslag staat daar een gedeelte van de weg onder water. Dat is al een hele tijd zo en zou reeds gemeld zijn door bewoners.

Ik heb vernomen dat er in andere gemeenten zoals Sint-Gillis-Waas, Belsele en St-Niklaas concrete actiepunten en versnelde maatregelen genomen zijn. Heeft onze stad ook de problemen in kaart gebracht en welke oplossingen en maatregelen zijn of zullen er genomen worden om in de toekomst de overlast te beperken?

Het antwoord van de schepen was te voorspellen: "De overlast had enkel en alleen te maken met de extreme weersomstandigheden en niet met het slechte onderhoud van beken en kolken."
Opvallend toch dat men de week nadien druk bezig was met de beken te kuisen...

Lena Van Boven