Print

Vraag radicalisering

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Geachte Burgemeester,

De laatste weken zouden er zeker één en waarschijnlijk twee Lokeraars naar Syrië vertrokken zijn. Het zouden allebei meisjes zijn. Vorige maand stond het jaarverslag van de politie hier op de agenda en is de 'opsporing van mogelijk geradicaliseerde personen' en de stuurgroep radicalisme nog ter sprake gekomen.

Ik merkte toen op dat er in onze stad een duidelijke radicalisering aan de gang is bij jonge vrouwen. Dit feit zou die verontrustende evolutie alleen maar bevestigen. Klopt het dat er meisjes zijn vertrokken naar Syrië? Stonden deze personen reeds op de 'lokale lijst' waarvan sprake was in het verslag? Graag wat meer uitleg hierover.

Lena Van Boven