Print

Vraag betreffende het Waas Zorgbedrijf

Written by Ludo Gerits on . Posted in uit de gemeenteraad

Geachte Heer Burgemeester, Geachte Heer Voorzitter,

Toen ik in de OCMW-raad vernam dat onze stad niet meestapte in het Waas Zorgbedrijf, was ik opgelucht. Er bestond een plan om alle OCMW-rusthuizen van het Waasland samen te brengen. Wie bedacht het onzalige plan om elf gemeenten met een totaal ander verleden en beleid, op dit vlak samen te voegen?

Naar het schijnt, maar ik ben niet helemaal zeker, ging het initiatief uit van de meest oostelijke gemeenten. Niet toevallig de gemeenten met de grootste financiële problemen. Dat terwijl Lokeren op dit vlak zowat de beste leerling van de klas zou zijn. Zo zei u het toch zelf in de pers, dus zal het wel waar zijn. Het gevaar bestond dat de Lokerse belastingbetaler zou moeten opdraaien voor de financiële problemen van de anderen. Dat gevaar is nu afgewend. Zou het niet beter zijn om onze ontvangers een tijdje uit te lenen aan die buren om hen te leren hoe ze een gezonder financieel beleid kunnen voeren? Dit is een vraag om eens over na te denken, niet om te beantwoorden.

Een dergelijke beslissing zou de toekomst van onze stad voor vele jaren beïnvloeden. Men was die al twee jaar aan ’t voorbereiden. Het verwonderde mij dat dit zo belangrijke onderwerp in de vorige jaren niet in deze raad is ter sprake gekomen. Dat terwijl de Vlaamse overheid volop bezig is om stad en OCMW samen te voegen. We hebben daarnet een weer verdergaande beheersovereenkomst goedgekeurd. Toch blijven die twee gescheiden koninkrijken bestaan. Met een sardonisch genoegen wil ik nu een zin gebruiken die ik al zo dikwijls heb moeten horen: dit is toch niet meer van deze tijd! Zou het niet nuttig zijn dat belangrijke initiatieven van het OCMW ook aan de gemeenteraad worden medegedeeld, zodat de oppositie ook iets meer weet over het OCMW dan alleen het budget en de rekening?

U hebt zelf in de pers gezegd dat u de oppositie respecteert. Aan u nu om dat te bewijzen.
Tot besluit: we hebben de laatste tijd in de pers wel wat mogen vernemen over het OCMW en zijn voorzitter. Eén onderwerp ontbrak: welke zijn uw toekomstplannen voor de rusthuizen en de daarbij horende bejaardenzorg, in Lokeren en in de bestaande en mogelijk toekomstige samenwerkingsverbanden?

Ludo Gerits