Print

Klimaatplan Waasland

Written by Ludo Gerits on . Posted in uit de gemeenteraad

Geachte Heer Burgemeester,

Toen ik een halve eeuw geleden in het secundair onderwijs zat, heb ik geleerd dat we rekening moesten houden met de komst van een nieuwe ijstijd.
Enkele jaren later, toen ik aan de andere kant van de klas stond, moest ik dat doemscenario al nuanceren. Nu weet ik dat het twee keer fout was, want al die tijd, tot nu toe, zitten we in een ijstijd. Er is namelijk een ijstijd als er een ijskap ligt in het noord- en zuidpoolgebied.

Er zijn wel periodes in de lange geschiedenis van de aarde geweest dat die ijskap er niet was.  Als u me niet gelooft: kijk nog maar eens naar de bekende reeks Op stap met dinosauriërs, waar één aflevering gaat over dino’s in de wouden op het zuidpoolgebied.  We kunnen het ons bijna niet voorstellen: wouden op de zuidpool.

Dit voorbeeld maar om erop te wijzen dat men moet opletten met zogenaamd wetenschappelijke theorieën. Er bestaat nu eenmaal geen eensgezindheid tussen alle wetenschappers. Dat is een kenmerk van wetenschap. Sinds ongeveer een kwarteeuw worden we om de oren geslagen met allerlei berichten over de opwarming van de aarde. Hier hebben we weer een Waas Klimaatplan van bijna 200 blz., dat als vanzelfsprekend uitgaat van die opwarming.
Als ik dan in een wetenschappelijke studie lees dat er sinds 1998 geen wereldwijde opwarming meer is, blijkt weer eens dat wetenschappers het niet altijd eens zijn. Denk nu niet dat er wel een of andere zonderling is die een andere mening heeft.  Bij het eerste klimaatrapport van de UNO werd vol trots meegedeeld dat 2.500 wetenschappers eraan hadden meegewerkt. Wat men er niet bij zei was dat van die 2.500 er 1000 zich distantieerden van het rapport en 500 ernstige bedenkingen hadden. Sindsdien is het aantal kritische stemmen wel verminderd: ze worden gewoon niet meer uitgenodigd om mee te werken. De UNO is al Sinterklaas: wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe.

Ik blijf zitten met de vraag: is dit klimaatplan wel wetenschappelijk? Of is het alleen maar politiek?
Die opwarming zou veroorzaakt zijn door een versterkt broeikaseffect. Voor die versterking zorgt de stoute mens, die veel te veel CO2 of koolzuur in de atmosfeer loost. Slechts een enkele keer (op blz. 12 en 152) wordt het belangrijkste broeikasgas vernoemd: gewone ordinaire waterdamp.
Afhankelijk van wat ik gelezen heb, wordt de procentuele invloed van waterdamp op het broeikaseffect berekend op 70 tot meer dan 90%. Alle andere broeikasgassen, waaronder ook koolzuur, hebben maar een beperkte tot heel beperkte invloed. Toch focust het plan bijna uitsluitend op dat ene gas.

De stoute Waaslanders lozen meer dan 700.000 ton koolzuur. Dit is ongeveer de dagproductie van de vulkanen op IJsland. (Dit is niet bedoeld als kritiek op IJsland. Dit is een beschaafd land.  Bankiers die hun klanten belogen hebben, vliegen daar voor zeven jaar in de cel.  Bij ons krijgen ze een bonus.)
In het plan wordt gedetailleerd uitgelegd waar dat allemaal vandaan komt. Nergens, maar dan ook nergens wordt vernoemd hoeveel koolzuur de mens ook weer uit de atmosfeer haalt. Op blz. 162 vind je wel dat dit zo is, maar niet hoeveel. We kunnen de meest bekende zuivering noemen: Lokeren, fel naturel. We bedoelen de natuurzorg. Maar beseft u wel dat een rapen- en bietenakker meer koolzuur opneemt dan dezelfde oppervlakte bos? Met dank aan onze landbouwers, maar het plan spreekt daar niet over.

U weet toch dat in de glastuinbouw tijdens de zomer regelmatig de koolzuurkruiken worden opengedraaid omdat er te weinig koolzuur voor de planten in de lucht zit?  Weer met dank aan onze landbouwers, maar niet namens de opstellers van dit plan. Beste collega’s, jullie helpen allemaal mee om koolzuur uit de lucht te halen als jullie elke maand het oud papier buitenzetten. De recyclage van dat papier is zo succesvol dat in Scandinavië heel wat bossen niet meer gekapt moeten worden. Welke deskundoloog berekent eens hoeveel hectaren bos daarmee gespaard wordt? Maar dat zou positief nieuws zijn en daaraan doet dit plan niet mee.

Nee, het plan belooft ons alle mogelijke kommer en kwel. Alsof de engelen van de Apocalyps zullen neerdalen. Voor wie niet zo bijbelvast is, zeggen we het met Urbanus: de wereld is om zeep en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn. Alsof de opwarming, als die er al zou zijn, een unieke gebeurtenis is.  Het is weer zoiets typisch Amerikaans: de geschiedenis begint bij mijn geboorte. Als je de geschiedenis niet kent, ben je wel verplicht te geloven wat men je vertelt. Ook in het verleden waren er periodes van opwarming en afkoeling. In de vierde eeuw begon de afkoeling, die ook bijgedragen heeft tot het einde van het Romeinse rijk en de invallen van de barbaren.
Je moet me niet geloven, maar bekijk de laatste film over het ontstaan van de Arthur-legenden dan nog maar eens. De regisseur heeft de afkoeling heel sterk benadrukt. Jaja, ik weet het: het is maar een speelfilm, maar met heel wat inspiratie uit de echte geschiedenis.

Kwamen de Noormannen naar hier omdat ze zo graag oorlogje speelden? Nee, ze kwamen omdat er thuis honger geleden werd omdat de oogsten niet meer konden rijpen door de afkoeling. Stopten ze drie eeuwen later met plunderen omdat ze zich bekeerden tot het christendom en dus zachtmoediger werden (zoals ik nog moest leren)? Nee, ze kwamen niet meer omdat het ondertussen weer warmer werd. Die opwarming van de 9de eeuw duurde tot de 13de eeuw. Toen was het hier warmer dan nu en toen kende Europa haar eerste bloeiperiode.
Van de 14de tot de 17de eeuw kregen we weer afkoeling. Waar komen de sneeuwlandschappen van Breugel anders vandaan? Vanaf het midden van de 17de eeuw tot nu toe is er weer opwarming. Weer hoef je me niet alleen op mijn woord te geloven. Lees "Hoe het groeide" van nobelprijswinnaar Knut Hamsun maar eens, dan leer je iets over de opwarming in de 19de eeuw in Scandinavië.

Het plan belooft ons dus veel problemen in de toekomst. We hebben geleerd op te passen met toekomstvoorspellers. Thomas Malthus voorspelde in het begin van de 19de eeuw in Europa grote hongersnoden als gevolg van de bevolkingsaangroei. Hij kon geen rekening houden met nieuwe uitvindingen en ontdekkingen en kreeg dus ongelijk. Karl Marx was zo’n andere bekende helderziende die zichzelf dan ook nog wetenschappelijk noemde.
We weten allemaal wat daarvan geworden is, zoveel doden later. Een derde voorbeeld herinneren mijn leeftijdsgenoten zich nog wel: het eerste rapport van de club van Rome voorspelde het einde van de groei tegen 1985. Als die voorspellingen waren uitgekomen, zouden we hier niet in een redelijk hedendaags stadhuis zitten. We zouden bijna allemaal te voet zijn gekomen of met de fiets (niet elektrisch aangedreven en niet gesubsidieerd), want de auto zou nog alleen weggelegd zijn voor heel rijke mensen als burgemeesters, de benzine zou onbetaalbaar zijn en we zouden hier lustig zitten stinken, want er zou bijna geen water meer zijn om ons te wassen, laat staan warm water.
Maar dat rapport is ook niet waar geworden.

Dit klimaatrapport doet toekomstvoorspellingen voor de eerste honderd jaar.  Kom nou, dit lijkt op wetenschappelijke nonsens. Wie kan er nu voorspellen wat er volgend jaar zal uitgevonden en ontdekt worden, laat staan binnen honderd jaar? Verlos ons van toekomstvoorspellers. Ze zijn nog minder betrouwbaar dan weermannen.
U begrijpt dat wij het plan niet zullen goedkeuren omdat we de premissen niet aanvaarden. Maar we zullen het ook niet afkeuren, want we vinden energiebesparing zinvol.
Niet omwille van het klimaat, maar omwille van de eigen spaarpot. Beste burger, investeer in isolatie en zonnepanelen. Het brengt meer op dan het geld op een spaarboekje laten staan. Je moet niet naar Panama gaan om belasting te ontwijken, kruip op je dak. Trouwens, petroleum en aardgas zijn veel te belangrijke grondstoffen om zomaar op te stoken. De grootste verbruiker van aardgas is de kunstmestindustrie. Daarmee zijn we weer bij de landbouw aanbeland en is de cirkel rond en moet ik wel afronden.

Dank u voor uw aandacht.

Ludo Gerits